Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple de l’Ajuntament de Rubí condemna l’atac bèl·lic de Rússia a Ucraïna D’altra banda, s’ha acordat per unanimitat i de forma definitiva imposar contribucions especials per fer realitat el projecte de reurbanització del PAE Rubí Sud – sector Q1 https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple de l’Ajuntament de Rubí condemna l’atac bèl·lic de Rússia a Ucraïna

D’altra banda, s’ha acordat per unanimitat i de forma definitiva imposar contribucions especials per fer realitat el projecte de reurbanització del PAE Rubí Sud – sector Q1

La sessió plenària s’ha celebrat de nou en format presencial a la Sala de Plens (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres).
La sessió plenària s’ha celebrat de nou en format presencial a la Sala de Plens (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

Després que aquest dijous Rússia hagi bombardejat diversos punts de l’est d’Ucraïna, l’Ajuntament de Rubí ─compromès amb la pau─ ha condemnat l’agressió russa al país ucraïnès mitjançant una declaració institucional. El Plenari considera que es tracta d’un atac injustificable i una inadmissible violació del dret internacional i lamenta que finalment hagi fracassat el diàleg polític i Rússia hagi escollit el camí de l’agressió.

Així, el Ple ha fet una declaració institucional en què condemna l’atac, envia un missatge de solidaritat a tota la ciutadania, col·lectius i institucions d’Ucraïna i acorda demanar a la Unió Europea que adopti un paper de mediació per preservar la vida i els drets humans del pobre ucraïnès.

 

Reivindicació del paper de la dona

El Ple també ha fet una declaració institucional amb motiu del dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Segons el text, “el masclisme és incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat efectiva entre dones i homes”. En aquest sentit, el Ple reivindica que la política institucional és una de les eines fonamentals per transformar la realitat i assolir una societat de persones lliures, que neixin i creixin en igualtat d'oportunitats, una societat on es garanteixi el dret de les dones a desenvolupar un projecte de vida autònom i independent, lliure d'obstacles i de violències masclistes. I això, segons la declaració, només serà possible amb governs feministes.

Entre d’altres, el Ple es compromet a treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat real, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats, i treballant en el marc de les competències de l'Ajuntament per garantir la coeducació, la igualtat laboral, la conciliació o la corresponsabilitat. També s’ha acordat impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista; situar al centre de l'agenda política l’economia de la cura i reconèixer social i econòmicament els treballs vinculats, realitzats majoritàriament per dones; seguir impulsant el treball transversal amb perspectiva de gènere des de tots els serveis de l’Ajuntament; cercar solucions a la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de la COVID-19, que ha afectat especialment les dones, i dotar les polítiques públiques locals dels recursos materials i humans necessaris per a assolir aquests acords.

A l’inici del ple, s’ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: Mónica, de 50 anys (Fuentes de Cesna, Granada), Claudia Abigail, de 17 anys (Totana, Múrcia) i Mercedes, de 51 anys (Martorell).

A la sessió d’aquest dijous s’han presentat dues mocions feministes.

D’una banda, la Junta de Portaveus ha acordat el text presentat inicialment per l’AUP per a conservar, recuperar i divulgar el patrimoni local i la memòria històrica des de l’anàlisi de gènere, que preveu impulsar la creació d’una línia d’ajudes de convocatòria anual adreçada a la recerca històrica per la recuperació de la genealogia feminista; la senyalització d'espais simbòlics del treball remunerat on predominava l'ocupació femenina, com ara fàbriques del tèxtil o carrers on es realitzava treball submergit als garatges de les cases; i recuperar i difondre l’activisme feminista, així com de figures de dones i identitats dissidents significatives, entre d’altres.

I, de l’altra, s’ha aprovat la moció d’ERC per a la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria, amb els vots favorables de l’equip de govern ─integrat pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem (ECP)─, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Veïns per Rubí (VR) i les abstencions de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) i l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP). Entre d’altres, s’ha acordat reconèixer les acusades i condemnades per bruixeria com a víctimes innocents d’una persecució que va dur a l’assassinat de milers de dones arreu del món i fer actes d’homenatge i de reparació de la seva memòria, així com iniciar la revisió del nomenclàtor municipal per incloure-hi els noms de les dones condemnades per bruixeria de la comarca.

 

Nou reglament per a la Sindicatura de Greuges

El Ple ha donat llum verda de forma inicial i per unanimitat al nou Reglament per a la Sindicatura de Greuges de Rubí. Al desembre, es va constituir una Comissió d’estudi, que va validar el document. La redacció del nou reglament ha estat objecte d’estudi i debat a la Junta de Portaveus Municipal, amb l’objectiu que els diferents grups poguessin fer les seves aportacions. Ara, el document s’exposarà públicament durant 30 dies hàbils.

Les reclamacions i suggeriments presentats seran informats per la Comissió d’estudi, que elevarà al Ple la proposta d'estimació o desestimació que procedeixi i l'aprovació definitiva del reglament.

 

Pròrroga del Pla Local de Joventut

A la sessió ordinària del mes de febrer s’ha aprovat la pròrroga del Pla Local del Joventut 2018-2021 amb els vots favorables de l’equip de govern, Cs, VR i l’AUP i l’abstenció d’ERC. El nou document s'hauria d'haver començat a treballar tot just quan va arribar la pandèmia i va ser precisament per aquest motiu que es va aturar el seu inici per observar com afectava la COVID-19 als i les joves de la ciutat.

Tot i així, durant aquest període de temps l’Ajuntament ha incorporat noves accions al Servei de Joventut, com un servei d'escolta i acompanyament emocional, més dinamitzadors esportius al carrer i l'Espai Vincles.

Ara, un cop acabada l'avaluació del Pla Local de Joventut, el Consistori està iniciant la diagnosi. Un cop enllestida, es posarà en marxa un procés participatiu obert al jovent de la ciutat que vulgui aportar la seva visió. La previsió és que estigui finalitzat al primer trimestre del 2023.

 

Tràmits urbanístics

Els vots favorables de totes les formacions han permès aprovar de forma definitiva la imposició de contribucions especials com a conseqüència de les obres d’urbanització corresponents al Projecte de reparació i adequació de l’avinguda d’Antoni Gaudí (entre c. Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers de Domènec i Muntaner, d’Emili Solà i Cortés, de Josep Maria Jujol i Gibert, de Francesc Puig i Gairalt i de Cèsar Martinell i Brunet. Un cop resoltes les al·legacions i feta l’aprovació definitiva, l’Ajuntament ja està en disposició d’iniciar la licitació de les obres.

També s’ha aprovat de forma definitiva i per unanimitat la relació de béns i drets a expropiar d’una tercera part indivisa de la finca situada a l’avinguda Massana, 8.

D’altra banda, s’ha donat llum verda per unanimitat al Pla de Seguretat i Salut del projecte executiu d’obra d’ampliació del Parc de Neteja al c. Collita i a la modificació del Pla General d’Ordenació en l'entorn del Pla Parcial de Can Solà.

El Plenari també ha validat de forma provisional la modificació puntual del Pla Parcial del sector "Y" de la zona oest del subsector nord, per a l’assignació de l’ús d’allotjaments dotacionals i la seva ordenació al sòl d’equipament situat a l’avinguda Castellbisbal, 78 (vots a favor: equip de govern, ERC i l’AUP; abstencions: Cs i VR), així com de la modificació del PGOU per a l’adaptació de les normes urbanístiques a l’ús d’allotjaments dotacionals i la seva regulació, i concreció de l’ordenació en l’àmbit dels carrers Carrasco i Formiguera – Primer de maig (vots a favor: equip de govern i ERC; abstencions: Cs, VR i l’AUP).

Per últim, s’ha aprovat per unanimitat el Pla d'inversions 2022-2023 del servei d'abastament i del servei de clavegueram municipal, que inclou actuacions a la xarxa del barri de Can Vallhonrat, al c. Marconi i al c. Alcanà, entre d’altres.

 

Ordenança de gestió de residus i neteja viària

El Ple ha aprovat de forma definitiva i per unanimitat la nova Ordenança reguladora de la prevenció i gestió dels residus municipals i de la neteja viària de Rubí. Es tracta d’un instrument que permetrà optimitzar i regular els serveis de recollida i neteja viària i que, a la vegada, ajudarà a millorar el decòrum de la ciutat davant l’incivisme. Tot plegat, amb la mirada posada en assolir els objectius de reciclatge que s’ha marcat la ciutat.

La nova ordenança regula tres àmbits: la prevenció de residus, la seva gestió i la neteja viària; i estableix un règim sancionador per donar garanties per la correcta gestió dels residus i la neteja de la ciutat. 

 

Tràmits econòmics

Aquest dijous, s’ha donat compte al Ple dels informes de morositat i període mitjà de pagament relatius al quart trimestre de 2021. El resultat de la morositat per al quart trimestre és de compliment, ja que es troba per sota del límit legal de 60 dies, corregint així l’incompliment de factures pendents que es donava des del segon trimestre de 2020. Respecte al període mitjà de pagament durant el quart trimestre de 2021, es compleix el límit que marca la llei, que és de 30 dies ─19,03 dies a l’octubre, 10,09 dies al novembre i 12,27 dies al desembre─.

També s’ha fet l’aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 7, relativa a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), per adaptar el contingut al canvi normatiu aprovat pel Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre. L’equip de govern, Cs i VR hi han votat a favor i ERC i l’AUP s’han abstingut.

El pressupost per aquest any havia previst 5.000.000 d’euros en concepte d’ingressos de plusvàlues. Amb la nova fórmula de càlcul, les previsions de liquidació estimen una reducció entre el 24,24% i el 32,34%. Fins la liquidació del pressupost 2022, no es podrà valorar efectivament l’impacte en l’estabilitat pressupostària.

D’altra banda, s’ha rectificat un error material a l’expedient d’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de Rubí per a l'exercici de 2022 (vots a favor: equip de govern, Cs i VR; abstencions: ERC i l’AUP) i s’ha aprovat la versió 7.0 del tom i del manual de normes per a la gestió del patrimoni, corresponents als criteris per a la gestió de béns vots a favor: equip de govern, Cs, VR i l’AUP; abstencions: ERC).

S’ha aprovat un reajustament econòmic per a la prestació del Servei d'ajuda domiciliària mentre es licita el contracte (vots a favor: equip de govern, Cs i VR; abstencions: ERC i l’AUP), així com la regularització  de documents comptables relatius al Servei de gestió educativa i funcionament de les Escoles Bressol Municipals de Rubí Lluna i Sol Solet (vots a favor: equip de govern i Cs; abstencions: ERC, VR i l’AUP).

S’ha aprovat un intercanvi en l'aval vinculat a la concessió del Centre Esportiu 25 de Setembre, a favor de DUET RUBÍ S.A. (vots a favor: equip de govern i Cs; abstencions: ERC, VR i l’AUP); així com els preus privats per la prestació de serveis a la piscina municipal de Can Rosés per a l'any 2022 (vots a favor: equip de govern i l’AUP; abstencions: ERC, Cs i VR).

El Ple ha validat una modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari (vots a favor: equip de govern, Cs i VR; abstencions: ERC i l’AUP) i una nova modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) (vots a favor: equip de govern, Cs, VR i l’AUP; abstencions: ERC).

 

Contractes

S’ha acordat ratificar el Decret d'Alcaldia sobre la remissió de l'expedient electrònic relatiu al Servei de manteniment i control de la qualitat dels espais verds, de l'arbrat i les palmeres i de les àrees de jocs infantils del municipi de Rubí al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (vots a favor: equip de govern i Cs; abstencions: ERC, VR i l’AUP); realitzar un requeriment previ a l'adjudicació del contracte del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers de Rubí (vots a favor: equip de govern i Cs; abstencions: ERC, VR i l’AUP); i modificar el contracte dels serveis de recollida de les diverses fraccions dels residus municipals i els serveis de neteja viària (vots a favor: equip de govern i ERC; abstencions: Cs i VR; vots en contra: l’AUP). L’import anual de la modificació és de 522.503,16 euros, el que suposa augmentar el preu inicial del contracte fins als 8.183.418,41 euros/any. Aquest import suposa un increment del preu del contracte inicial adjudicat del 9,04%, inferior al 10% del percentatge màxim previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que regula aquesta contractació per a possibles modificacions.

 

Altres mocions

La Junta de portaveus ha acordat l’aprovació de la moció de VR per reclamar a les entitats financeres amb oficines a Rubí un servei presencial digne, especialment per a la gent gran, i la supressió de quotes abusives per a les persones més vulnerables. Així, s’ha acordat instar al Banc d’Espanya i al Ministeri de Consum a impulsar les modificacions legals corresponents que garanteixin aquestes reclamacions; instar al Ministeri que li correspongui a l’aprovació de la posada en marxa obligatòria d'un compte bancari especial pensionista, així com un servei d'atenció a la gent gran personalitzat en totes les entitats bancàries; i que l’Ajuntament estudiï la possibilitat d’incloure un augment de la taxa d’ocupació de la via pública dels caixers automàtics a les ordenances fiscals 2023, entre d’altres.

Tenint en compte la similitud amb el text anterior, ECP, ERC i l’AUP han decidit retirar la moció per traslladar la proposta al Ple municipal de Rubí feta pel Moviment per unes pensions públiques dignes i Rubí per la sanitat davant l'abús flagrant de poder de les entitats bancàries a gent usuària. Així com el desistiment de servei i ajuda a les persones grans.

Per últim, la Junta de portaveus també ha validat la moció presentada d’urgència per ECP i el PSC a partir de la proposta de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble saharaui-CCASPS en el marc de la commemoració per la proclamació de la República Àrab Saharaui Democràtica (RASD), el 27 de febrer de 1976. Entre d’altres, el Plenari ha acordat sumar-se a la commemoració i, en aquest marc, penjar la seva bandera en un espai públic del municipi; instar el Parlament de Catalunya a constituir l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara; instar el Govern espanyol a sol·licitar al Consell de la UE que no recorri la sentència que anul·la els acords comercials entre el Marroc i la Unió Europea que incloïen els recursos del Sàhara Occidental; i instar l’Estat espanyol a limitar la venda d’armes al Marroc fins que aquest doni compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, entre d’altres.

Etiquetes