Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Buscador de la Formación Profesional Integrada https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Buscador de la Formación Profesional Integrada

CFGS en Automatització i Robòtica Industrial

Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, el manteniment i la posada en marxa d'aquests sistemes; respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

CFGS en Automoció

Aquests estudis capaciten per organitzar, programar i supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector de l'automoció, amb l’orientació a vehicles industrials, diagnosticant avaries en casos complexos i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

CFGS en Comerç Internacional

Aquests estudis capaciten per planificar i gestionar els processos d'importació i exportació, i introducció i expedició de mercaderies. En acabar hauràs rebut una formació plural (economia, logística, comerç, idiomes, màrqueting, empresa i negociació) i trobaràs grans oportunitats dins d’un context global en què la internacionalització esdevé un procés clau de competitivitat i expansió per a moltes empreses d’avui dia.

CFGS en Condicionament Físic

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica; dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut; garantint-ne la seguretat, i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, Perfil Professional Informàtica Aplicada a la Logística

Aquests estudis capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma; utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics; garantint l’accés a les dades de forma segura, i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts. Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per gestionar la logística d’aprovisionament, producció i distribució; elaborar programes d’aprovisionament, i executar programes de producció i distribució ajustant-se a objectius, terminis i criteris de qualitat d’aquests processos.

CFGS en Dietètica i Nutrició

Aquests estudis capaciten per elaborar dietes, controlar la qualitat de l'alimentació de les persones, analitzar-ne els comportaments alimentaris i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població.

CFGS en Documentació i Administració Sanitària.

La competència general d’aquest títol consisteix a definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica; extreure i registrar dades; codificar-les, i validar la informació, de manera que es garanteixi el compliment de la normativa. També es pretén intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

CFGS en Educació Infantil

Aquests estudis capaciten per programar, intervenir educativament i avaluar programes d’atenció a la infància, aplicant els mètodes d’ensenyament i aprenentatge que afavoreixen el desenvolupament autònom dels nens i nenes de 0 a 6 anys.

CFGS en Ensenyament i Animació socioesportiva

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d'usuaris; programant i dirigint les activitats d'ensenyament, d'inclusió socioesportiva i de temps lliure; coordinant les actuacions dels professionals implicats; garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient, i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

CFGS en Gràfica Interactiva, Perfil Professional d’Espais Interactius

Aquests estudis capaciten per identificar les necessitats comunicatives i funcionals plantejades en una proposta de producte interactiu, i valorar els recursos del llenguatge gràfic, espacials i tecnològics en el disseny de les interfícies física i lògica i el guió d'interacció.

CFGS en Higiene Bucodental

Aquests estudis capaciten per promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d'activitats preventives i tecnicoassistencials que inclouen l'exploració, l'avaluació, la promoció i la realització de tècniques odontològiques en col·laboració amb l’odontòleg o metge estomatòleg.

CFGS en Integració Social

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats d’integració social; valorar la informació obtinguda sobre cada cas tractat, i determinar i aplicar les estratègies i tècniques més adequades per al desenvolupament de la seva autonomia personal i inserció ocupacional.