Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació sobre les APEU La creació d’una APEU permet transformar una zona industrial en una zona de cooperació empresarial i de foment de la competitivitat. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Informació sobre les APEU

La creació d’una APEU permet transformar una zona industrial en una zona de cooperació empresarial i de foment de la competitivitat.

1. Què és una APEU?

2. Característiques principals

3. Quins beneficis ofereix a empreses i persones amb naus o parcel·les en propietat?

4. Experiències d’èxit

5. Procés per crear una APEU

6. Contacte

7. Recursos

 

1. Què és una APEU?


Una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) és una zona geogràfica prèviament delimitada d’un o diversos municipis on les activitats empresarials, les persones propietàries de naus i parcel·les, i l’administració local es posen d’acord per promoure i dinamitzar la zona a partir d’un pla d’actuació que s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general sota la tutela de l’administració local i la gestió d’una entitat gestora de naturalesa privada.

Aquest instrument de col·laboració publicoprivat està regulat per la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana.

 

2. Característiques principals


 • La seva finalitat és augmentar la competitivitat i millorar l’entorn urbà.

 • La zona ha d’estar perfectament delimitada.

 • La iniciativa privada executa les actuacions mentre que l’ajuntament n’exerceix la tutela.

 • Les activitats econòmiques o, quan no n’hi hagi, les persones propietàries de naus i parcel·les, han d’aprovar el projecte democràticament.

 • La seva duració és d’entre 3 i 5 anys. Un cop transcorreguts, cal tornar a votar.

 • Es finança majoritàriament gràcies a les quotes obligatòries dels seus membres.

 • Cada APEU compta amb una entitat gestora professionalitzada.

 • Un conveni estableix la relació entre l’entitat gestora i l’ajuntament.

 

3. Quins beneficis ofereix a empreses i persones amb naus o parcel·les en propietat?


La creació d’una APEU atorga avantatges a les empreses i propietaris:

Model de corresponsabilitat

Canvi d’un model associatiu voluntari a un model de corresponsabilitat on tothom hi participa tant econòmicament com en la presa de decisions.

Entitat gestora

Les empreses i persones propietàries de naus o parcel·les compten amb una entitat gestora professionalitzada que assegura el bon funcionament, la promoció i la dinamització de l’APEU mitjançant la coordinació i implementació d’un pla estratègic que cobreixi les necessitats d’interès general.

Marc legal

La signatura d’un conveni de col·laboració entre l’entitat gestora de l’APEU i l’ajuntament local garanteix la col·laboració pública i privada per modernitzar i promoure àrees de concentració d’activitat econòmica.

Accés a ajudes i subvencions

Gran nombre d’ajudes i subvencions locals, autonòmiques i estatals per a la implantació de projectes estratègics que transformin aquestes àrees industrials en àrees sostenibles i tecnològiques. Es preveu que iniciatives de col·laboració publicoprivada com l'APEU siguin un criteri en l'atorgament d'aquests fons econòmics.

Sinergia

La relació i la cooperació per treballar en la millora de la competitivitat industrial permet sumar coneixement i recursos i afavoreix les sinergies entre les activitats empresarials i les persones propietàries que formen part de l’APEU.

Àrea industrial innovadora

La transformació d’aquestes àrees industrials en àrees industrials avançades en termes sostenibles i tecnològics afavoreix l’interès per invertir-hi capital i per implantar-hi noves empreses, afavorint així l’ocupació de les naus i parcel·les, fet que beneficia tots els propietaris.

Pla estratègic amb visió de futur

Elaboració d’un pla estratègic amb impacte a llarg termini que garanteixi les necessitats actuals i futures de les activitats econòmiques i millori les condicions generals del polígon, afavorint la seva modernització i dinamització i creant un entorn atractiu i competitiu.

Serveis compartits

Gestió dels serveis de forma compartida entre les empreses (energia, xarxa de telecomunicacions i connexions...).

 

4. Experiències d’èxit


Implementació d’una APEU en un PAE: casos d’èxit a Paterna i Almussafes. Diputació de Barcelona (març 2022)

 

5. Procés per crear una APEU


Delimitació de la zona que formarà l’APEU 
 • Identificar la titularitat del dret de possessió de la nau o parcel·la (activitat empresarial o persona propiètaria).
 • Plànol a escala de la delimitació de la zona.
 • Pla d’actuació de l’APEU, que ha d’incloure una memòria econòmica (pressupost).
 • Projecte d’estatuts de l’entitat gestora.
 • Proposta de conveni entre l’ajuntament i l’entitat gestora.
 • Relació recaptació IBI i IAE.
 • Memòria justificativa de la delimitació de l’APEU.

 

Preaprovació inicial 
 • Aprovació per part de promoció econòmica (ens local).
 • Creació d’un grup de treball prioritari.
 • Informació pública.
 • Aprovació de l’ordenança municipal.

 

Aprovació definitiva 
 • Votació per part de tots els titulars del dret de possessió.
 • Aprovació per part de l’Ajuntament.
 • Signatura del conveni.
 • Inici del procés de registre i constitució de l’APEU.

 

6. Contacte


Per a consultes sobre les APEU en polígons d’activitat econòmica, contacta amb la Subdirecció General d’Inversió Industrial.

 spi.emo@gencat.cat

 

7. Recursos


 

 

Amb el suport de:

rubiempresa_image_gallery_diba.jpgrubiempresa_logo apeu.jpg

 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0