Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

12. SUBVENCIONS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

12. SUBVENCIONS

Finalitats:

 • Gestió de subvencions i ajuts davant de pagament de tributs i taxes. Gestió de les sol·licituds de bonificació de l'IBI per a famílies nombroses.

Categoría interesats:

 • Contribuents que sol·liciten una subvenció o ajut pel pagament de tributs i taxes. Tercers al càrrec del contribuent.

Categoria dudes personals:

 • -Dades especialment protegides
 • Dades relatives a infraccions
 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Dades de circunstàncies socials
 • Dades académiques i profesionals
 • Dades del lloc de treball
 • Dades economiques-financeres

Categoria destinataris:

 • Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya. Altres administracions públiques. Seguretat Social. Bancs, caixes d'estalvi i rurals.

Trasnferències:

 • Sense transferències

Base jurídica del tractament:

 • Llei 38/2003 General de Subvencions, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0