Sobre el departament

Inici

La llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació de Catalunya:
“L’educació és un dret de totes les persones, reconegut en el nostre ordenament jurídic i en l’ordenament internacional. L’exercici d’aquest dret s’ha de garantir al llarg de tota la vida i atenent totes les facetes del desenvolupament personal i professional”.
 
El servei d’Educació gestiona la política educativa municipal i actua per a que l’oferta educativa s’adeqüi a les necessitats de la població. És responsable de la dinàmica educativa, de les competències locals en matèria educativa i de les escoles municipals.
En aquest apartat trobareu  tota informació relativa a l’oferta educativa dels centres escolars de la ciutat de Rubí.

Dades de contacte

General Prim, 33-35 2n.
Tel 935887077
http://www.rubi.cat/educacio

Xarxes socials

Facebook

Contacte ràpid