Sou a: Inici / Seu / E-tauler / Contractació / Convocatòries meses de contractació

Convocatòries meses de contractació

Fitxer PDF document Mesa contractació obres fusteria exterior Pau Casals
Fitxer Mesa de contractació del Mateniment de l'enllumenat públic de Rubí
Fitxer text/texmacs Mesa obertura sobres B del Servei de recollida i manteniment d'animals de companyia (gossos, gats i fures) abandonats o perduts
Fitxer PDF document convocatoriamesadecontractaciosobresC0000052015CONT2.pdf
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B del servei del transport adaptat per a gent gran amb plaça pública en centres de dia de la ciutat de Rubí
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C del servei de manteniment de les instal·lacions generals de les dependències municipals de l'Ajuntament de Rubí
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B del servei de manteniment de senyalització horitzontal (marques vials) per tal de cobrir les necessitats al municipi de Rubí
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B del servei de manteniment de senyalització horitzontal (marques vials) per tal de cobrir les necessitats al municipi de Rubí
Fitxer audio/x-realaudio Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C del servei de la gestió de la Llar - Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual Ca n'Alzamora
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C del servei de la gestió de la Llar - Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual Ca n'Alzamora
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C del servei de transport adaptat col·lectiu per a la gent gran amb plaça pública als centres de dia de la ciutat de Rubí
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C del servei de transport adaptat col·lectiu per a la gent gran amb plaça pública als centres de dia de la ciutat de Rubí
Fitxer Meses de contractació per a l'obertura dels sobres B (criteris automàtics) dels Plans d'Inversió 2016 - Ajuntament de Rubí
Fitxer D source code Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C de la licitació convocada per a l'adjudicació del servei d'atenció psicològica a les dones del SIAD
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C de la licitació convocada per a l'adjudicació del servei d'atenció psicològica a les dones del SIAD
Fitxer Mesa de contractació per a l'obertura del sobre B (documentació tècnica) del servei de neteja de col·legis públics i dependències municipals.
Mesa de contractació per a l'obertura del sobre B (documentació tècnica) del servei de neteja de col·legis públics i dependències municipals.
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C del servei de neteja de col·legis públics i dependències municipals
Fitxer Mesa de Contractació de l'obertura del sobre B del subministrament de l'enllumenat de Nadal en règim de lloguer, col•locació i retirada pels carrers de Rubí
Fitxer Convocatòria de les Meses de Contractació per a l'obertura del sobre B dels Plans d'Inversió 1a Fase
Convocatòria de les Meses de Contractació per a l'obertura del sobre B dels Plans d'Inversió 1a Fase
Fitxer Mesa de contractació per a l'obertura del sobre B relativa a l'adjudicació del contracte del servei d'obertura i el tancament de diverses places públiques i Mercat Municipal de Rubí
Fitxer Octet Stream Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B del servei d'infraestructures elèctriques per a la celebració d'actes de pública concurrència
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B del servei d'infraestructures elèctriques per a la celebració d'actes de pública concurrència
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B del subministrament de carburant gasoil C per a la calefacció i ACS a les dependències municipals de l'Ajuntament de Rubí
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B del subministrament de carburant gasoil C per a la calefacció i ACS a les dependències municipals de l'Ajuntament de Rubí
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B del contracte per a l'execució de les obres del projecte per a instal·lar un ascensor i eliminació de barreres arquitectòniques al CEIP Pau Casals
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B del contracte per a l'execució de les obres del projecte per a instal·lar un ascensor i eliminació de barreres arquitectòniques al CEIP Pau Casals
Fitxer Octet Stream Mesa de Contractació per l'obertura del sobre C del servei d'infraestructures elèctriques per a la celebració d'actes de pública concurrència
Mesa de Contractació per l'obertura del sobre C del servei d'infraestructures elèctriques per a la celebració d'actes de pública concurrència
Fitxer Mesa d'obertura dels sobres B del subministrament i instal•lació de mobiliari d’oficina estàndard amb destinació a cobrir les necessitats de l’Ajuntament de Rubí
Mesa d'obertura dels sobres B del subministrament i instal•lació de mobiliari d’oficina estàndard amb destinació a cobrir les necessitats de l’Ajuntament de Rubí
Fitxer Convocatòria per a l'obertura del sobre B dels criteris que depenen d'un judici de valor del contracte del servei de Mediació Ciutadana de l'Ajuntament de Rubí
Convocatòria per a l'obertura del sobre B dels criteris que depenen d'un judici de valor del contracte del servei de Mediació Ciutadana de l'Ajuntament de Rubí
Fitxer Convocatòria per a l'obertura del sobre C sobre els criteris de valoració automàtics del contracte de subministrament i instal•lació de mobiliari d’oficina estàndard amb destinació a cobrir les necessitats de mobiliari de l’Ajuntament de Rubí
Convocatòria per a l'obertura del sobre C sobre els criteris de valoració automàtics del contracte de subministrament i instal•lació de mobiliari d’oficina estàndard amb destinació a cobrir les necessitats de mobiliari de l’Ajuntament de Rubí
Fitxer Convocatòria per a l'obertura del sobre B de la valoració dels criteris automàtics per a l’adjudicació del servei de retirada, trasllat i dipòsit de vehicles de la via pública al terme municipal de Rubí
Convocatòria per a l'obertura del sobre B de la valoració dels criteris automàtics per a l’adjudicació del servei de retirada, trasllat i dipòsit de vehicles de la via pública al terme municipal de Rubí
Fitxer Mesa de contractació per a l'obertura del sobre B de criteris automàtics per a l'adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació, manteniment i formació de la xarxa de desfibril·ladors automàtics (DEA'S) del municipi de Rubí
Acta de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B de criteris automàtics per a l'adjudicació del contracte del subministrament, la instal•lació, el manteniment i la formació, de la xarxa de desfibril•ladors automàtics (DEA’S) del municipi de Rubí mitjançant arrendament sense opció de compra.
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B per a la valoració dels criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor del subministrament de material d'oficina estàndard de l'Ajuntament de Rubí
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B per a la valoració dels criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor del subministrament de material d'oficina estàndard de l'Ajuntament de Rubí
Fitxer Convocatòria per a l'obertura del sobre B dels criteris automàtics relativa a l'adjudicació del contracte del seguiment i anàlisi de mitjans de comunicació d'interès per a l'Ajuntament de Rubí i per a la ciutat de Rubí (clipping)
Convocatòria per a l'obertura del sobre B dels criteris automàtics relativa a l'adjudicació del contracte del seguiment i anàlisi de mitjans de comunicació d'interès per a l'Ajuntament de Rubí i per a la ciutat de Rubí (clipping)
Fitxer Octet Stream Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C per a la valoració de criteris automàtics del servei de Mediació Ciutadana
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C per a la valoració de criteris automàtics del servei de Mediació Ciutadana.
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B de la valoració de la documentació dels criteris de valoració automàtics relativa al contracte per al seguiment i anàlisi de mitjans de comunicació d'interès per a l'Ajuntament de Rubí
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B de la valoració de la documentació dels criteris de valoració automàtics relativa al contracte per al seguiment i anàlisi de mitjans de comunicació d'interès per a l'Ajuntament de Rubí
Fitxer chemical/x-pdb Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B de valoració de criteris automàtics relativa al contracte del servei per a la cobertura fotogràfica dels actes i esdeveniments municipals d'interès per a l'Ajuntament
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B de valoració de criteris automàtics relativa al contracte del servei per a la cobertura fotogràfica dels actes i esdeveniments municipals d'interès per a l'Ajuntament
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C (criteris automàtics) del subministrament de material d'oficina estàndard de l'Ajuntament de Rubí
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C (criteris automàtics) del subministrament de material d'oficina estàndard de l'Ajuntament de Rubí
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C del servei recollida de diverses fraccions dels residus municipals i els serveis de neteja viària al terme municipal de Rubí, i l’execució de les obres d’ampliació i millora del Parc Municipal de Neteja
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C del servei de recollida de diverses fraccions dels residus municipals i els serveis de neteja viària al terme municipal de Rubí, i l’execució de les obres d’ampliació i millora del Parc Municipal de Neteja.
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B de la valoració de la documentació dels criteris automàtics relativa al contracte del servei de les diferents pòlisses d’assegurances municipals
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B de la valoració de la documentació dels criteris automàtics relativa al contracte del servei de les diferents pòlisses d’assegurances municipals
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B (judici de valor) del subministrament, col•locació i retirada de l’enllumenat de Nadal pels carrers de l’Ajuntament de Rubí durant la campanya de Nadal 2018-2019
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B (judici de valor) del subministrament, col•locació i retirada de l’enllumenat de Nadal pels carrers de l'Ajuntament de Rubí durant la campanya de Nadal 2018-2019.
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C del subministrament, col·locació i retirada de l'enllumenat de Nadal pels carrers de l'Ajuntament de Rubí
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C del subministrament, col·locació i retirada de l'enllumenat de Nadal dels carrers, de l'Ajuntament de Rubí. Exp. 13/2018/CSO
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B del subministrament, col•locació, manteniment i retirada d'un túnel de llums i so al carrer Maximí Fornés de Rubí durant la campanya de Nadal 2018-2019.
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B del subministrament, col•locació, manteniment i retirada d'un túnel de llums i so al carrer Maximí Fornés de Rubí durant la campanya de Nadal 2018-2019. Exp. 14/2018/CSO
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C del subministrament, col•locació, manteniment i retirada d'un túnel de llums i so al carrer Maximí Fornés de Rubí durant la campanya de Nadal 2018-2019.
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C del subministrament, col•locació, manteniment i retirada d'un túnel de llums i so al carrer Maximí Fornés de Rubí durant la campanya de Nadal 2018-2019.
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de reubicació de les instal•lacions del mercat municipal afectades per la implantació d'un nou operador
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de reubicació de les instal•lacions del mercat municipal afectades per la implantació d'un nou operador 7/2018/COOS
Fitxer Mesa de Contractació per l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del projecte de formació de la plataforma i ubicació de casetes provisionals de vestidors i bar en el talús nord-est del camp de futbol del 25 de Setembre
Convocatòria per a la Mesa de Contractació per l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del projecte de formació de la plataforma i ubicació de casetes provisionals de vestidors i bar en el talús nord-est del camp de futbol del 25 de Setembre
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte d’ampliació del centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte d’ampliació del centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol
Fitxer D source code Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de reforma interior de l'edifici Rubí+D
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de reforma interior de l'edifici Rubí+D
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació de l'execució del projecte projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l’Escardívol-Rubí.
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació de l'execució del projecte projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l’Escardívol-Rubí. 10/2018/COOS
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació de l'execució del projecte de trasllat de les instal•lacions del club de petanca Santa Rosa de ca n'Oriol al costat de l'estadi de Can Rosés. 1/2018/COOS
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació de l'execució del projecte de trasllat de les instal•lacions del club de petanca Santa Rosa de ca n'Oriol al costat de l'estadi de Can Rosés. 1/2018/COOS
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació de l'execució del projecte d'urbanització de l'accés al nou IES Torrent dels Alous entre la plaça Salvador Espriu i el Passatge de Marconi
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació de l'execució del projecte d'urbanització de l'accés al nou IES Torrent dels Alous entre la plaça Salvador Espriu i el Passatge de Marconi
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte d'adequació instal•lacions Mercat municipal afectades per la implantació d'un nou operador
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte d'adequació instal•lacions Mercat municipal afectades per la implantació d'un nou operador 13/2018/COOS
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació de les obres de formació de plataforma i ubicació de casetes provisionals de vestidors i bar en el talùs nord-est del camp de futbol del 25 de Setembre
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació de les obres de formació de plataforma i ubicació de casetes provisionals de vestidors i bar en el talùs nord-est del camp de futbol del 25 de Setembre 15/2018/COOS
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació de les obres que consten al projecte de reforma de les dependències de la Policia Municipal de Rubí
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació de les obres que consten al projecte de reforma de les dependències de la Policia Municipal de Rubí
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada para adjudicar les obres del projecte de Millores a Can Mir
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada para adjudicar les obres del projecte de Millores a Can Mir. 20/2018/COOS
Fitxer Mesa de Contractació convocada per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte d'ampliació del centre d'educació especial de Ca n'Oriol
Mesa de Contractació convocada per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte d'ampliació del centre d'educació especial de Ca n'Oriol. 17/2018/COOS
Fitxer Mesa de contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de millora d'actuacions a Castellnou
Mesa de contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de millora d'actuacions a Castellnou. 22/2018/COOS
Fitxer Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte "actuacions de millora de Vallespark".
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte "actuacions de millora de Vallespark". 21/2018/COOS
Fitxer C header Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte arranjament zones verdes sector H
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte arranjament zones verdes sector H.
Fitxer Octet Stream Mesa de Contractació obertura del sobre únic per a l'adjudicació del contracte de les obres que consten al projecte de càmeres vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les urbanitzacions i centre de control de càmeres comissaria
Mesa de Contractació obertura del sobre únic per a l'adjudicació del contracte de les obres que consten al projecte de càmeres vídea vigilància al barri del Pinar i als accessos a les urbanitzacions i centre de control de càmeres comissaria. 25/2018/COOS
Fitxer Octet Stream Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres que consten al projecte d’actuacions d'obra de millora de Can Solà
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres que consten al projecte d’actuacions d'obra de millora de Can Solà. 28/2018/COOS
Fitxer Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per adjudicar el contracte de les obres del projecte d'ampliació del skatepark a Can Sant Joan, Rubí
Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per adjudicar el contracte de les obres del projecte d'ampliació del skatepark a Can Sant Joan, Rubí 26/2018/COOS
Fitxer Octet Stream Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres contemplades al projecte "reparació Av. Barcelona".
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres contemplades al projecte "reparació Av. Barcelona". 24/2018/COOS
Fitxer Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres contemplades al projecte de reurbanització de Nostra Senyora de Lourdes
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres contemplades al projecte de reurbanització de Nostra Senyora de Lourdes. 16/2018/COOS
Fitxer Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte per a la millora de la façana de l'edifici administratiu del cementiri municipal de Rubí.
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte per a la millora de la façana de l'edifici administratiu del cementiri municipal de Rubí. 29/2018/COOS
Fitxer audio/x-realaudio Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte cobriment de pistes de petanca de Cova Solera.
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte cobriment de pistes de petanca de Cova Solera.
Fitxer Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte per la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia led dels polígons industrials de Cova Solera i Can Jardí.
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte per la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia led dels polígons industrials de Cova Solera i Can Jardí. 35/2018/COOS
Fitxer Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació de les obres del projecte per a la millora de l'accessibilitat, reforma interior i cobertes de l'edifici administratiu del cementiri de Rubí
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació de les obres del projecte per a la millora de l'accessibilitat, reforma interior i cobertes de l'edifici administratiu del cementiri de Rubí. 23/2018/COOS
Fitxer Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte del trasllat de les instal•lacions del club de petanca Santa Rosa de ca n'Oriol al costat de l'estadi de Can Rosés
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte del trasllat de les instal•lacions del club de petanca Santa Rosa de ca n'Oriol al costat de l'estadi de Can Rosés
Fitxer Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte projecte d'adequació del bar del pavelló poliesportiu de La Llana de Rubí
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte projecte d'adequació del bar del pavelló poliesportiu de La Llana de Rubí. 32/2018/COOS
Fitxer Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B (criteris que depenen d'un judici de valor) de la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres de rehabilitació del Casino de Rubí
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B (criteris que depenen d'un judici de valor) de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte de rehabilitació del Casino de Rubí.
Fitxer Octet Stream Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de reforma interior del Servei Local de Català.
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de reforma interior del Servei Local de Català. 19/2018/COOS
Fitxer Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B (criteris automàtics) de les obres previstes al projecte executiu de la rehabilitació de l’edifici del Casino de Rubí.
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B (criteris automàtics) de les obres previstes al projecte executiu de la rehabilitació de l’edifici del Casino de Rubí.
Fitxer D source code Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació de les obres del projecte de reforma interior de l'edifici Rubí+D.
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació de les obres del projecte de reforma interior de l'edifici Rubí+D. 18/2018/COOS
Fitxer D source code DESCONVOCADA la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre únic de la licitació convocada per a l'adjudicació de les obres del projecte de reforma interior de l'edifici Rubí+D
Fitxer Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B (criteris automàtics) pel subministrament mitjançant arrendament sense opció de compra, instal·lació i retirada de l'enllumenat de Nadal pels carrers de l'Ajuntament de Rubí.
Subministrament mitjançant arrendament sense opció de compra, instal•lació i retirada de l’enllumenat de Nadal pels carrers de l’ajuntament de Rubí campanya 2019-2020
Fitxer Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C (criteris automàtics) de la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut del projecte executiu de rehabilitació de l'edifici Casino de Rubí.
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C (criteris automàtics) de la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut del projecte executiu de rehabilitació de l'edifici Casino de Rubí. 1/2019/CSO
Fitxer Octet Stream Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B (criteris automàtics) del subministrament i el servei de instal·lació, elements interactius lluminosos ubicats en els diferents carrers del municipi de Rubí, per la campaña Nadalenca.
Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B (criteris automàtics) del subministrament i el servei de instal·lació, elements interactius lluminosos ubicats en els diferents carrers del municipi de Rubí, per la campaña Nadalenca 2019-2020. 5/2019/CSO
Fitxer object code 1/2019/COOS Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del Sobre Únic per a l'adjudicació de l'execució de les obres de la coberta de la tribuna de Can Fatjó.
1/2019/COOS Convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del Sobre Únic presentats per les empreses a la licitació per a l'adjudicació de l'execució de les obres de la coberta de la tribuna de Can Fatjó.
Fitxer 6/2019/CSO Mesa de contractació per a l'obertura de Sobre B presentats pel subministrament de mòduls per a vestidors, lavabos, magatzem i local social al CF 25 de setembre de Rubí
6/2019/CSO Mesa de contractació per a l'obertura de Sobre B presentats pel subministrament de mòduls per a vestidors, lavabos, magatzem i local social al CF 25 de setembre de Rubí
  • Compartir