Sou a: Inici / Seu / E-tauler / Contractació / Actes meses de contractació

Actes meses de contractació

 Títol   Tipus 
Fitxer PDF document 000001:2015 Sobre A Serv manteniment sistemes extincio incendis administratius Fitxer
Fitxer PDF document 000001:2015 Sobre B Serv manteniment sistemes extincio incendis automatic Fitxer
Fitxer C source code Acta 1 Mesa de Contractació en obertura de sobres A de la licitació del Servei de manteniment de l'enllumenat públic i semafòric Fitxer
Fitxer C source code Acta 2 Mesa de Contractació en obertura de sobres A de la licitació del Servei de manteniment de l'enllumenat públic i semafòric Fitxer
Fitxer Troff document Acta d'obertura dels sobres B del mateniment de l'enllumenat public - 000005/2015-CONT Fitxer
Fitxer audio/x-realaudio Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B del servei de la gestió de la Llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual Ca n'Alzamora Fitxer
Fitxer 58/2014 Acta sobres A. Contracte del projecte d'urbanització de la ctra Ullastrell entre el c/ Sant Esteve i el c/ de les Vinyes Fitxer
Fitxer C source code 93/2014 Acta d'adjudicació. Contracte de les obres del projecte de remodelació integral del centre històric: plataforma única, pacificació, redisseny, atracció de comerç Fitxer
Fitxer 58/2014 Acta sobres B. Contracte per a l'execució de les obres del projecte d'urbanització de la ctra Ullastrell entre el c/ Sant Esteve i el c/ de les Vinyes Fitxer
Fitxer C source code 93/2014 Acta sobres A. Contracte del projecte de remodelació integral del centre històric: plataforma única, pacificació, redisseny, atracció de comerç Fitxer
Fitxer Troff document 10/2014 Acta sobres A. Contracte de les obres locals d'accessibilitat a diferents carrers de la ciutat Fitxer
Fitxer object code 115/2014 Acta d'adjudicació. Contracte per a l'execució de les obres del projecte d'urbanització de la plaça Rivo Rubeo Fitxer
Fitxer object code 115/2014 Acta sobres B. Contracte per a l'execució de les obres del projecte d'urbanització de la plaça Rivo Rubeo Fitxer
Fitxer object code 115/2014 Acta d'adjudicació 2. Contracte per a l'execució de les obres del projecte d'urbanització de la plaça Rivo Rubeo Fitxer
Fitxer 58/2014 Acta adjudicació. Contracte per a l'execució de les obres del projecte d'urbanització de la ctra d'Ullastrell entre el c/ Sant Esteve i el c/ de les Vinyes Fitxer
Fitxer 58/2014 Acta adjudicació 2: Contracte per a l'execució de les obres del projecte d'urbanització de la ctra Ullastrell entre c/ Sant Esteve i el c/ de les Vinyes Fitxer
Fitxer C source code 93/2014 Acta sobres B. Contracte de les obres del projecte de remodelació integral del centre històric: plataforma única, pacificació, redisseny, atracció de comerç Fitxer
Fitxer Octet Stream 134/2014 Acta sobres B. Contracte per a l'execució de les obres de pla d'adequació instal·lacions aigua municipals prevencions seguretat (SIS) invlou fonts, adequació normativa Fitxer
Fitxer C source code 93/2014 Acta adjudicació 2. Contracte de les obres del projecte de remodelació integral del centre històric: plataforma única, pacificació, redisseny, atracció de comerç Fitxer
Fitxer 120/2014 Acta sobres A. Contracte del projecte de reparacions de l'enllumenat públic existent. Nivells de gravetat molt greu i greu Fitxer
Fitxer 120/2014 Acta sobres B. Contracte de les obres del projecte de reparacions de l'enllumenat públic existent. Nivells de gravetat molt greu i greu Fitxer
Fitxer 123/2014 Acta d'adjudicació. Contracte per a la direcció d'obra coordinador de seguretat i salut de les obres del projecte de reparacions de l'enllumenat públic existent. Nivells de gravetat molt greu i greu Fitxer
Fitxer object code 115/2014 Acta sobres A. Contracte del projecte d'urbanització de la plaça Rivo Rubeo Fitxer
Fitxer 24/2016 Acta sobres A. Contracte de les obres del projecte de reforç estructural i ampliació del pont de Sant Joan. Fitxer
Fitxer 25/2016 Acta sobres A. Contracte de les obres del projecte de la substitució de l'arbrat viari que es troba mort per una nova espècie. Fitxer
Fitxer object code 26/2016 Acta sobres A. Contracte de les obres del projecte de l'adequació de les instal·lacions elèctriques del camp de futbol de Can Fatjó Fitxer
Fitxer 27/2016 Acta sobres A. Contracte de les obres del projecte de substitució de plaques de fibrociment als equipaments municipals. Fitxer
Fitxer 28/2016 Acta sobres A. Contracte de les obres del projecte de substitució d'enllumenat públic i d'ampliació de voreres del carrer General Castaños. Fitxer
Fitxer object code 29/2016 Acta sobres A. Contracte de les obres del projecte de condicionament del talús i pavimentació de l'entorn del camp de futbol de Can Fatjó. Fitxer
Fitxer ATK inset 30/2016 Acta sobres A. Contracte de les obres del projecte de remodelació i millora del carrer Méndez Núñez. Fitxer
Fitxer Acta de l'obertura del sobre de documentació administrativa (A) del servei d'atenció psicològica a les dones del SIAD (servei d'informació i atenció a les dones) de l'Ajuntament de Rubí Fitxer
Fitxer Acta de l'obertura del sobre B dels criteris de valoració que depenen d'un judici de valor del servei d'atenció psicològica a les dones del SIAD (servei d'informació i atenció a les dones) de l'Ajuntament de Rubí Fitxer
Fitxer Acta de l'obertura del sobre C dels criteris automàtics del servei d'atenció psicològica a les dones del SIAD (servei d'informació i atenció a les dones) de l'Ajuntament de Rubí Fitxer
Fitxer Acta d'adjudicació del servei d'atenció psicològica a les dones del SIAD (servei d'informació i atenció a les dones) de l'Ajuntament de Rubí Fitxer
Fitxer Acta de la mesa de Contractació per a l'obertura del sobre A de la licitació convocada per a l'adjudicació del servei de manteniment de les instal·lacions generals de les dependències municipals de l'Ajuntament de Rubí Fitxer
Fitxer Acta de la mesa de Contractació per a l'obertura del sobre B de la licitació convocada per a l'adjudicació del servei de manteniment de les instal·lacions generals de les dependències municipals de l'Ajuntament de Rubí. Fitxer
Fitxer Acta de la mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C de la licitació convocada per a l'adjudicació del servei de manteniment de les instal·lacions generals de les dependències municipals de l'Ajuntament de Rubí. Fitxer
Fitxer Acta de la Mesa de Contractació de l'obertura del sobre administratiu (A) per adjudicar el contracte de subministrament de carburant gasoil C per a la calefacció i ACS a les dependències municipals de l'Ajuntament de Rubí Fitxer
Fitxer Octet Stream 17/2017/CONT-E - Acta de la Mesa de Contractació de l'obertura del sobre administratiu (A) per adjudicar el contracte de serveis d'infraestructures elèctriques per a la celebració d'actes de pública concurrència Fitxer
Fitxer Octet Stream 17/2017/CONT-E - Acta de la Mesa de Contractació de l'obertura del sobre B que depenen de valoració d'un judici de valor per adjudicar el contracte de serveis d'infraestructures elèctriques per a la celebració d'actes de pública concurrència Fitxer
Fitxer Octet Stream 17/2017/CONT-E - Acta de la Mesa de Contractació de l'obertura del sobre administratiu (C) per adjudicar el contracte de serveis d'infraestructures elèctriques per a la celebració d'actes de pública concurrència Fitxer
Fitxer PS document 1-2017-COO - Acta sobres A - Contracte del projecte d'execució de les obres de la xarxa de carril bicicleta entre el pont de la Llana i la connexió amb la serra de Cantallops. Fitxer
Fitxer PS document 1-2017-COO - Acta sobres B - Contracte d'obres del projecte de la xarxa de carril bicicleta entre el Pont de la Llana i la connexió amb la Serra de Cantallops. Fitxer
Fitxer PS document 1-2017-COO - Acta d' Adjudicacio - Contracte per a l'execució de les obres del projecte de la xarxa de carril bicicleta entre el Pont de la Llana i la connexió amb la Serra de Cantallops. Fitxer
Fitxer 1-2017-CSO - Acta sobres A - Contracte dels treballs i direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut de les obres descrites en el projecte "Urbanització del carrer Maximí Fornés i annex carrer Doctor Robert de Rubí". Fitxer
Fitxer 1-2017-CSO - Acta sobres B - Contracte dels treballs de direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut de les obres descrites en el projecte "Urbanització del carrer Maximí Fornés i annex carrer Doctor Robert de Rubí". Fitxer
Fitxer 1-2017-CSO - Acta d'Adjudicació - Contracte dels treballs de direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut de les obres descrites en el projecte "Urbanització del carrer Maximí Fornés i annex carrer Doctor Robert de Rubí". Fitxer
Fitxer C source code 2-2017-COO - Acta sobres A - Contracte de les obres de millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la urbanització de Can Sant Joan, Torrent del Alous i l'Estació de FGC. Fitxer
Fitxer C source code 2-2017-COO - Acta sobres B - Contracte d'obres de millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la urbanització de Can Sant Joan, Torrent dels Alous i l'Estació de FGC. Fitxer
Fitxer C source code 2-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres de millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la urbanització de Can Sant Joan, Torrent dels Alous i l'Estació de FGC. Fitxer
Fitxer 3-2017-COO- Acta sobres A - Contracte per a l'execució de les obres del projecte de renovació Rotonda Av. Can Rosés (amb Av. Olimpíades) CIT 5D Can Rosés. Fitxer
Fitxer 3-2017-COO - Acta sobres B - Contracte de les obres del projecte de la renovació Rotonda Av. Can Rosés (amb Av. Olimpíades) CIT 5D Can Rosés. Fitxer
Fitxer 3-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres del projecte de renovació de la Rotonda Av. Can Rosés (amb. Av. Olimpíades) CIT 5D Can Rosés. Fitxer
Fitxer 4-2017-COO - Acta sobres A - Contracte de les obres d'urbanització del Passatge Schubert - CIT 1B Can Jardí. Fitxer
Fitxer 4-2017-COO - Acta sobres B - Contracte d'obres d'urbanització del Passatge Schubert - CIT 1B Can Jardí. Fitxer
Fitxer 4-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres del projecte per l'execució d'obres del Passatge i Aparcament Schubert - CIT 1B Can Jardí. Fitxer
Fitxer 5-2017-COO - Acta sobres A - Contracte de les obres de millora del carrer Puccini CIT 1B Can Jardí. Fitxer
Fitxer 5-2017-COO - Acta Sobres B - Contracte d'obres per a la millora del carrer Puccini CIT 1B Can Jardí. Fitxer
Fitxer 5-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres del projecte de millora del carrer Puccini CIT 1B Can Jardí. Fitxer
Fitxer 6-2017-COO - Acta sobres A - Contracte d'urbanització de la Rotonda Av. Vivaldi - Wagner CIT 1B Can Jardí Fitxer
Fitxer 6-2017-COO - Acta sobres B - Contracte d'obres d'urbanització de la Rotonda Av. Vivaldi - Wagner CIT 1B Can Jardí. Fitxer
Fitxer 6-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres d'urbanització de la Rotonda Av. Vivaldi - Wagner CIT 1B Can Jardí. Fitxer
Fitxer 7-2017-COO - Acta sobres A - Contracte per a l'execució de les obres del projecte de renovació de les voreres en els PAES. Fitxer
Fitxer 7-2017-COO - Acta sobres B - Contracte d'obres d'urbanització de la renovació de les voreres en el PAES. Fitxer
Fitxer 7-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres de renovació de les voreres PAES. Fitxer
Fitxer 8-2017-COO - Acta sobres A - Contracte per a l'execució de les obres de renovació del ferm del carrer Atenes. Fitxer
Fitxer 8-2017-COO - Acta sobres B - Contracte d'obres d'urbanització de la renovació del ferm del carrer Atenes. Fitxer
Fitxer 8-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres d'urbanització de la renovació del ferm del carrer Atenes. Fitxer
Fitxer 9-2017-COO - Acta sobres A - Contracte per a l'execució de les obres de reforma estructural del ferm dels PAES. Fitxer
Fitxer 9-2017-COO - Acta sobres B - Contracte per a l'execució de les obres de reforma estructural del ferm del PAES. Fitxer
Fitxer 9-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres de reforma estructural del ferm dels PAES. Fitxer
Fitxer 10-2017-COO - Acta sobres A - Contracte per a l'execució de les obres del projecte de les actuacions de millora de la mobilitat dels PAES. Fitxer
Fitxer 10-2017-COO - Acta sobres B - Contracte de les obres d'actuació de millora de la mobilitat dels PAES. Fitxer
Fitxer 10-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres d'actuació de millora de la mobilitat dels PAES. Fitxer
Fitxer 11-2017-COO - Acta sobres A - Contracte per a l'execució de les obres de la millora de l'accessibilitat de cinc parcs infantils. Fitxer
Fitxer 11-2017-COO - Acta sobres B - Contracte de les obres de millora de l'accessibilitat de cinc parcs infantils. Fitxer
Fitxer 11-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres de millora d'accessibilitat i instal·lació de jocs cooperatius en 5 parcs infantils. Fitxer
Fitxer 12-2017-COO - Acta sobres A - Contracte per a l'execució de les obres del projecte de reforma del carrer Avellaners. Fitxer
Fitxer 12-2017-COO - Acta sobres B - Contracte de les obres de reforma del carrer Avellaners. Fitxer
Fitxer 12-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres de reforma del carrer Avellaners. Fitxer
Fitxer 13-2017-COO - Acta sobres A - Contracte per a l'execució de les obres del projecte de la connexió i de l'enllumenat públic entre la Ctra. de Sabadell amb la C-1413. Fitxer
Fitxer 13-2017-COO - Acta sobres B - Contracte de les obres d'execució de la connexió i de l'enllumenat públic entre la Ctra. De Sabadell amb la C-1413. Fitxer
Fitxer 13-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres de la connexió i de l'enllumenat públic entre la Ctra. De Sabadell amb la C-1413. Fitxer
Fitxer 14-2017-COO - Acta sobre A - Contracte per a l'execució de les obres del projecte d 'urbanització de la Plaça 11 de Setembre. Fitxer
Fitxer 14-2017-COO - Acta sobres B - Contracte d'obres del projecte d'urbanització de la Plaça 11 de Setembre. Fitxer
Fitxer 14-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres del projecte d'urbanització de la Plaça 11 de Setembre. Fitxer
Fitxer 15-2017-COO - Acta sobres A - Contracte per a l'execució de les obres del projecte d'urbanització del carrer Mestre Magí Ramentol (entre Plaça 11 de Setembre i carrer de Cal Gerrer). Fitxer
Fitxer 15-2017-COO - Acta sobre B - Contracte d'obres del projecte d'urbanització del carrer Mestre Magí Ramentol (entre la Plaça 11 de Setembre i carrer de Cal Gerrer) Fitxer
Fitxer 15-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres del projecte d'urbanització del carrer Mestre Magí Ramentol (Entre PL.11 de Setembre i carrer de Cal Gerrer). Fitxer
Fitxer 16-2017-COO - Acta sobres A - Contracte per a l'execució de les obres del projecte d'urbanització del carrer Torrent de l'Alba (entre el carrer de Cal Gerrer i el carrer de Magallanes). Fitxer
Fitxer 16-2017-COO - Acta sobres B - Contracte d'obres del projecte d'urbanització del carrer Torrent de l'Alba (entre el carrer Cal Gerrer i Carrer Magallanes). Fitxer
Fitxer 16-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres del projecte per la urbanització del carrer Torrent de l'Alba (entre el carrer Cal Gerrer i carrer Magallanes). Fitxer
Fitxer 17-2017-COO - Acta sobres A - Contracte per a l'execució de les obres del projecte de la urbanització del carrer Maximí Fornés i annex Doctor Robert de Rubí. Fitxer
Fitxer Troff document 17-2017-COO - Acta sobres B - Contracte d'obres d'urbanització del carrer Maximí Fornés i annex carrer Doctor Robert Fitxer
Fitxer 17-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres del projecte per a la urbanització del carrer Maximí Fornés i annex carrer Dr. Robert de Rubí. Fitxer
Fitxer object code 18-2017-COO - Acta sobres A - Contracte per a l'execució de les obres del projecte de la remodelació de voreres del carrer Unió. Fitxer
Fitxer object code 18-2017-COO - Acta sobres B - Contracte d'obres del projecte de remodelació de voreres del carrer Unió. Fitxer
Fitxer object code 18-2017-COO - Acta d'Adjudicació - Contracte per a l'execució de les obres del projecte remodelació de les voreres carrer Unió. Fitxer
Fitxer Octet Stream 19-2017-COO - Acta sobres A - Contracte per a l'execució de les obres del projecte de la millora d'accessibilitat del Camí de Ca n' Oriol amb el carrer Mallorca. Fitxer
Fitxer Octet Stream 19-2017-COO - Acta sobres B - Contracte d'obres del projecte de millora d'accessibilitat del camí de Ca n'Oriol amb el carrer Mallorca. Fitxer
  • Compartir