Sou a: Inici / Documents / Àrea de Serveis Territorials / Pla d'inversions 2018-2019

Pla d'inversions 2018-2019

Fitxer Troff document PU-24-2017 Trasllat vestidors camp de futbol 25 Setembre_obra civil_pressupost
Fitxer Troff document PI-34 Pont carrer Sant Joan_pressupost
Fitxer Troff document OS-28-2005 Xemeneia Escardívol_pressupost
Fitxer Troff document PU-09-2017 Centre Educació Especial Ca n'Oriol_pressupost
Fitxer Troff document PU-29-2017 C. Federico García Lorca i Prim_pressupost
Fitxer Troff document PU-03-2016 Instal·lacions Club de petanca Santa Rosa_pressupost
Fitxer Troff document PU-34-2017 Seguretat viària C1413 i La Llana_pressupost
Fitxer Troff document PU-16-2016 Projecte urbanització entrada IES Torrent dels Alous_pressupost
Fitxer Troff document PU-27-2017 Servei Local de Català_pressupost
Fitxer Troff document Reforma edifici Rubí Forma_pressupost
Fitxer PDF document PU-27-2017 Servei Local de Català_projecte
Fitxer PDF document PU-34-2017 Seguretat viaria C1413 i La Llana_projecte
Fitxer PDF document PU-29-2017 C_Garcia Lorca i Prim_projecte
Fitxer PDF document PU-09-2017 Centre Educacio Especial Ca nOriol_projecte
Fitxer PDF document PU-24-2017_Trasllat vestidors camp futbol 25 Setembre_projecte
Fitxer PDF document PI 34 Pont c_Sant Joan_plec prescripcions tecniques
Fitxer PDF document PI 34 Pont c_Sant Joan_memoria i planols
Fitxer PI-34 Pont carrer Sant Joan_projecte
Fitxer Reforma edifici Rubí Forma_memòria i annexes
Fitxer Reforma edifici Rubí Forma_plànols
Fitxer Reforma edifici Rubí Forma_plec condicions
Fitxer 05 - (PIFS-08-2018) Càmeres videovigilància barri El Pinar i accessos urbanitzacions - Centre de control càmeres a comissaria_pressupost
Fitxer PDF document PIFS_40_2018_Actuacions_obra_millora_Can_Sola_projecte
Fitxer PIFS_40_2018_Actuacions_obra_millora_Can_Sola_pressupost
Fitxer PDF document 42_PIFS_42_2018_Actuacions_obra_millora_Vallespark_projecte
Fitxer PDF document 39_PIFS_39_2018_Actuacions_obra_millora_Can_Barcelo_projecte
Fitxer 39_PIFS_39_2018_Actuacions_obra_millora_Can_Barcelo_pressupost
Fitxer PDF document 41_PIFS_41_2018_Actuacions_obra_millora_Can_Mir_projecte
Fitxer PDF document 38_PIFS_38_2018_Actuacions_obra_millora_Castellnou_projecte
Fitxer PDF document 47_(PIFS_47_2018_Reurbanitzacip_carrer_ Nostra_Senyora_Lourdes_projecte
Fitxer PDF document 58_(PIFS_58_2018_Repavimentacio_av_Barcelona_projecte
Fitxer PDF document 58_(PIFS_58_2018_Repavimentacio_av_Barcelona_projecte
Fitxer PDF document 29_PIFS_29_2018b_Projecte_millora_accessibilitat_reforma_interior_cobertes_edifici_administratiu_cementiri_projecte
Fitxer PDF document 29_PIFS_29_2018a_Millora_facana_edifici_administratiu_Cementiri_projecte
Fitxer PDF document PU_14_2018_Arranjament_zones_verdes_sector_H_Els_Nius_projecte
Fitxer PDF document 14_PIFS_14_2018_Arranjament_zones_verdes_sector_H_Els_Nius_projecte
Fitxer 38_PIFS_38_2018_Actuacions_obra_millora_Castellnou_pressupost
Fitxer 29_PIFS_29_2018b_Projecte_millora_accessibilitat_reforma_interior_cobertes_edifici_administratiu_cementiri_pressupost
Fitxer 03_PU_09_2017_Centre Educació Especial Ca n'Oriol_pressupost_ok
Fitxer PDF document PIFS-12-2018 Pla de modernització de polígons AE - Canvi de lluminàries i millora de la seguretat i l'eficiència energètica amb tecnologia led
Fitxer PDF document PIFS-15-2018 Ampliació de l'skatepark de Can Sant Joan_projecte
Fitxer PIFS-47-2018 Reurbanització carrer Nostra Senyora de Lourdes_pressupost
Fitxer PIFS-58-2018 Repavimentació av. Barcelona_pressupost
Fitxer PIFS-15-2018 Ampliació de l'skatepark de Can Sant Joan_pressupost
Fitxer PDF document PIFS_25_2018 Cobriment pistes petanca Cova Solera_projecte
Fitxer PDF document PIFS_31_2018 Rehabilitacio pavellons deficiencies Cementiri_projecte
Fitxer PDF document PIFS-30-2018 Reparació de les cornises dels pavellons del Cementiri_projecte
Fitxer PDF document PIFS-36-2018 Adequació del bar del pavelló de La Llana_projecte
Fitxer PIFS-14-2018 Arranjament zones verdes Sector H – Els Nius_pressupost_1
Fitxer PIFS-14-2018 Arranjament zones verdes Sector H – Els Nius_pressupost_2
Fitxer PIFS-14-2018 Arranjament zones verdes Sector H – Els Nius_pressupost_3_4
Fitxer PIFS-14-2018 Arranjament zones verdes Sector H – Els Nius_pressupost_5
Fitxer PIFS-14-2018 Arranjament zones verdes Sector H – Els Nius_pressupost_6
Fitxer PIFS-14-2018 Arranjament zones verdes Sector H – Els Nius_pressupost_8
Fitxer PIFS-36-2018 Adequació del bar del pavelló de La Llana_pressupost
Fitxer PIFS-42-2018 Actuacions d'obra de millora a Vallespark_pressupost
Fitxer PIFS-12-2018 Pla de modernització de polígons AE - Canvi de lluminàries i millora de la seguretat i l'eficiència energètica amb tecnologia led_pressupost
Fitxer PIFS-31-2018 Rehabilitació dels pavellons amb deficiències del Cementiri_pressupost_1
Fitxer PIFS-31-2018 Rehabilitació dels pavellons amb deficiències del Cementiri_pressupost_2
Fitxer PIFS-25-2018 Cobriment de les pistes de petanca de Cova Solera_pressupost
Fitxer PIFS-29-2018a Millora de la façana de l'edifici administratiu del Cementiri_pressupost
Fitxer PIFS-30-2018 Reparació de les cornises dels pavellons del Cementiri_pressupost_1
Fitxer PIFS-30-2018 Reparació de les cornises dels pavellons del Cementiri_pressupost_2
Fitxer PIFS-41-2018 Actuacions d'obra de millora a Can Mir_pressupost
Fitxer Avantprojecte - Estudi d'alternatives per a la construcció de nous vestidors i altres dependències al camp esportiu del 25 de Setembre de Rubí
  • Compartir