Sou a: Inici / Documents / Àrea de Serveis Territorials / Pla d'inversions 2016-2018

Pla d'inversions 2016-2018

No s'ha pujat cap àlbum o fotografia.

Fitxer PI 01 - Urbanització de la plaça Onze de Setembre_projecte
Fitxer Troff document PI 01 - Urbanització de la plaça Onze de Setembre_pressupost
Fitxer PI 01 - Urbanització de la plaça Onze de Setembre_plànols
Fitxer PI 02 - Urbanització del c. Magí Raméntol_projecte
Fitxer Troff document PI 02 - Urbanització del c. Magí Raméntol_pressupost
Fitxer PI 02 - Urbanització del c. Magí Raméntol_plànols
Fitxer PI 03 - Urbanització del c. Torrent de l'Alba_projecte
Fitxer Troff document PI 03 - Urbanització del c. Torrent de l'Alba_pressupost
Fitxer PI 03 - Urbanització del c. Torrent de l'Alba_plànols
Fitxer PI 04 - Urbanització del c. Maximí Fornés i annex c. Doctor Robert_projecte
Fitxer Troff document PI 04 - Urbanització del c. Maximí Fornés i annex c. Doctor Robert_pressupost
Fitxer PI 04 - Urbanització del c. Maximí Fornés i annex c. Doctor Robert_plànols
Fitxer PI 06 - Remodelació de voreres del c. Unió_projecte
Fitxer Troff document PI 06 - Remodelació de voreres del c. Unió_pressupost
Fitxer PI 06 - Remodelació de voreres del c. Unió_plànols
Fitxer PI 07 - Millora d'accessibilitat del camí de Ca n'Oriol amb el c. Mallorca_projecte
Fitxer Troff document PI 07 - Millora d'accessibilitat del camí de Ca n'Oriol amb el c. Mallorca_pressupost
Fitxer PI 07 - Millora d'accessibilitat del camí de Ca n'Oriol amb el c. Mallorca_plànols
Fitxer PI 08 - Xarxa de carril bicicleta entre el pont de la Llana i la conexió amb la serra de Cantallops_projecte
Fitxer Troff document PI 08 - Xarxa de carril bicicleta entre el pont de la Llana i la conexió amb la serra de Cantallops_pressupost
Fitxer PI 08 - Xarxa de carril bicicleta entre el pont de la Llana i la conexió amb la serra de Cantallops_plànols
Fitxer PI 09 - Arranjament del camí de Can Tiraïres i les seves interseccions_projecte
Fitxer Troff document PI 09 - Arranjament del camí de Can Tiraïres i les seves interseccions_pressupost
Fitxer PI 09 - Arranjament del camí de Can Tiraïres i les seves interseccions_plànols
Fitxer PI 10 - Arranjament del camí del torrent dels Alous i connexions amb el parc de Ca n'Oriol_projecte
Fitxer Troff document PI 10 - Arranjament del camí del torrent dels Alous i connexions amb el parc de Ca n'Oriol_pressupost
Fitxer PI 10 - Arranjament del camí del torrent dels Alous i connexions amb el parc de Ca n'Oriol_plànols
Fitxer PI 11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la urbanització de Can Sant Joan, torrent dels Alous i l'estació de FCG_projecte
Fitxer Troff document PI 11 - Millora de la mobilitat de vianats i de bicicleta entre la urbanització de Can Sant Joan, torrent dels Alous i l'estació de FCG_pressupost
Fitxer PI 11 - Millora de la mobilitat de vianats i de bicicleta entre la urbanització de Can Sant Joan, torrent dels Alous i l'estació de FCG_plànols
Fitxer PI 18 - Renovació de la rotonda de l'av. Can Rosés amb l'av. Olimpíades_projecte
Fitxer Troff document PI 18 - Renovació de la rotonda de l'av. Can Rosés amb l'av. Olimpíades_pressupost
Fitxer PI 18 - Renovació de la rotonda de l'av. Can Rosés amb l'av. Olimpíades_plànols
Fitxer PI 21 - Urbanització del passatge Schubert_projecte
Fitxer Troff document PI 21 - Urbanització del passatge Schubert_pressupost
Fitxer PI 21 - Urbanització del passatge Schubert_plànols
Fitxer PI 22 - Millora del c. Puccini_projecte
Fitxer Troff document PI 22 - Millora del c. Puccini_pressupost
Fitxer PI 22 - Millora del c. Puccini_plànols
Fitxer PI 23 - Urbanització de la rotonda entre l'av. Vivaldi i el c. Wagner_projecte
Fitxer Troff document PI 23 - Urbanització de la rotonda entre l'av. Vivaldi i el c. Wagner_pressupost
Fitxer PI 23 - Urbanització de la rotonda entre l'av. Vivaldi i el c. Wagner_plànols
Fitxer PI 25 - Renovació de voreres als PAES_projecte
Fitxer Troff document PI 25 - Renovació de voreres als PAES_pressupost
Fitxer PI 25 - Renovació de voreres als PAES_plànols
Fitxer PI 26 - Renovació de ferm del c. Atenes_projecte
Fitxer Troff document PI 26 - Renovació de ferm del c. Atenes_pressupost
Fitxer PI 26 - Renovació de ferm del c. Atenes_plànols
Fitxer PI 27 - Reforma estructural del ferm dels PAES_projecte
Fitxer Troff document PI 27 - Reforma estructural del ferm dels PAES_pressupost
Fitxer PI 27 - Reforma estructural del ferm dels PAES_plànols
Fitxer PI 28 - Actuacions de millora de la mobilitat dels PAES_projecte
Fitxer Troff document PI 28 - Actuacions de millora de la mobilitat dels PAES_pressupost
Fitxer PI 28 - Actuacions de millora de la mobilitat dels PAES_plànols
Fitxer PI 29 - Millora de l'accessibilitat i instal·lació de jocs cooperatius en 5 parcs infantils_projecte
Fitxer Troff document PI 29 - Millora de l'accessibilitat i instal·lació de jocs cooperatius en 5 parcs infantils_pressupost
Fitxer PI 29 - Millora de l'accessibilitat i instal·lació de jocs cooperatius en 5 parcs infantils_plànols
Fitxer PI 31 - Projecte d'un nou parc infantil_projecte
Fitxer Troff document PI 31 - Projecte d'un nou parc infantil_pressupost
Fitxer PI 31 - Projecte d'un nou parc infantil_plànols
Fitxer PI 32 - Projecte de reforma del c. Avellaners_projecte
Fitxer Troff document PI 32 - Projecte de reforma del c. Avellaners_pressupost
Fitxer PI 32 - Projecte de reforma del c. Avellaners_plànols
Fitxer PI 37 - Projecte d'execució de la connexió i de l'enllumenat públic a la carretera de Sabadell_projecte
Fitxer Troff document PI 37 - Projecte d'execució de la connexió i de l'enllumenat públic a la carretera de Sabadell_pressupost
Fitxer PI 37 - Projecte d'execució de la connexió i de l'enllumenat públic a la carretera de Sabadell_plànols
Fitxer Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol_projecte
Fitxer Troff document Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol_pressupost
Fitxer Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol_plànols
Fitxer Projecte d'aparcaments al carrer Mallorca entre els carrers Alcanyís i Granada_projecte
Fitxer Troff document Projecte d'aparcaments al carrer Mallorca entre els carrers Alcanyís i Granada_pressupost
Fitxer Projecte d'aparcaments al carrer Mallorca entre els carrers Alcanyís i Granada_plànols
Fitxer Projecte executiu d'urbanització de la primera fase de l'aparcament del c. Mallorca_projecte
Fitxer Troff document Projecte executiu d'urbanització de la primera fase de l'aparcament del c. Mallorca_pressupost
Fitxer Projecte executiu d'urbanització de la primera fase de l'aparcament del c. Mallorca_plànols
Fitxer Projecte per instal·lar un ascensor i eliminar barreres arquitectòniques al CEIP Pau Casals_projecte
Fitxer Troff document Projecte per instal·lar un ascensor i eliminar barreres arquitectòniques al CEIP Pau Casals_pressupost
Fitxer Projecte per instal·lar un ascensor i eliminar barreres arquitectòniques al CEIP Pau Casals_plànols
Fitxer Octet Stream PI 12 - Senyalització d'itineraris de camins i xarxa de bicicleta
Fitxer Troff document PI 13 - Xarxa d'itineraris est
Fitxer Troff document PI 19 – Carrer Can Pòlit
Fitxer image/x-jg PI 20 – Aparcament carrer Mozart
Fitxer PI 24 – Rotonda pg. de les Torres - c. Dr. Ferran
Fitxer PI 30 – Millora de la senyalització als parcs
Fitxer Troff document PI 14 – Xarxa d'itineraris oest
  • Compartir