Sou a: Inici / Documents / Àmbit d'Alcaldia / Transparència

Transparència

Fitxer PDF document Catàleg de serveis de Comerç
Fitxer PDF document Catàleg Servei d'Impuls a l'Ocupació
Fitxer PDF document Catàleg serveis Oficina de Serveis a l'Empresa - OSE
Fitxer PDF document Estatutos II Protocolo 1497 modif estatuts 1995
Fitxer PDF document Cuentas Anuales e Informe de Gestion 2014
Fitxer PDF document Estatutos I Protocolo 480
Fitxer PDF document Estatutos III Protocolo 1209 modif estatuts 2005
Fitxer PDF document Estatutos IV Protocolo 223 modif objecte social
Fitxer PDF document Informe auditoria 2014 PROURSA
Fitxer PDF document nomenament gerent
Fitxer PDF document nomenament nou consell d'administracio
Fitxer PDF document Programa de Actuación y Presupuesto Proursa 2015
Fitxer PDF document prorroga conveni mediacio lloguer
Fitxer PDF document prorroga conveni OLH
Fitxer PDF document Acord JGL Adhesió al Codi de bones pràctiques de comunicació pública local
Fitxer PDF document Relació de vehicles de l'Ajuntament
Fitxer PDF document Fitxacampanyespublicitat2015.pdf
Fitxer PDF document Organigrama.AjRubi2015.pdf
Fitxer PDF document Resum bens regidors-modf.pdf
Fitxer PDF document Relació de béns immobles segons destí
Fitxer PDF document Relació de béns segons tipologia
Fitxer PDF document Zones verdes
Fitxer PDF document Relació béns immobles
Fitxer PDF document Organigramatecnicdesembre2015.pdf
Fitxer PDF document decretorganigramadesembre2015.pdf
Fitxer PDF document Liquidació pressupost 1r trimestre 2015
Fitxer PDF document Dades liquidació pressupost 2n trimestre de 2015
Fitxer PDF document Dades liquidació pressupost 3er trimestre de 2015
Fitxer PDF document Dades liquidació pressupost 4t trimestre de 2015
Fitxer PDF document CV ROBERTO MARTIN
Fitxer PDF document CV JOSEP ANTONI SERRA
Fitxer PDF document CV José Luis Ariño
Fitxer PDF document CV M. CARMEN CEBRIAN
Fitxer PDF document CV ROSA ARANDA
Fitxer PDF document CVJORDINUNEZ.pdf
Fitxer PDF document CVCARLESALASTUEY.pdf
Fitxer PDF document CVJOSEPMILA.pdf
Fitxer PDF document Pla de mandat 2015-2019
Fitxer PDF document Pla estratègic de subvencions 2016-2018
Fitxer PDF document RLT 2016
Fitxer PDF document Personal extern recollida residus i neteja viària
Fitxer PDF document Personal neteja dependències municipals
Fitxer PDF document Personal deixalleria
Fitxer PDF document Personal Escoles Bressol Lluna i Sol Solet
Fitxer PDF document Servei d'Ajuda a Domicili
Fitxer PDF document Liquidació pressupost 1er trimestre 2016
Fitxer Indicadors econòmic-financers 2008-2015
Fitxer PDF document Dades liquidació pressupost 2n trimestre de 2016
Fitxer PDF document Dades liquidació pressupost 3er trimestre 2016
Fitxer Canvis Resum Béns Regidors Segon Semestre 2016
Fitxer PDF document Assignacio dedicació parcial a favor del Sr. Sergi Garcia Roig Decret 4662-2016 del 24-11-16
Fitxer PDF document Certificat dedicacio parcial Xavier Corbera (exp. 120-2016-Alcaldia)
Fitxer PDF document Nomenament regidor Sergi Garcia Roig 4661-2016 com a membre de la JGL
Fitxer PDF document Delegacio de competencies 4660-2016 23-11-16 a favor de Sergi Garcia Roig CDC
Fitxer PDF document Execució pressupost 4t trimestre 2016
Fitxer PDF document vehiclesajuntament2016.pdf
Fitxer PDF document Resum de les campanyes de publicitat insitucional exercici 2016
Fitxer PDF document Informe estabilitat pressupostària 2015
Fitxer PDF document Informe Estabilitat pressupostària 2013
Fitxer PDF document Informe Estabilitat pressupostària 2014
Fitxer PDF document CV Cristian Salazar Muñoz
Fitxer PDF document cv Ivan Vila Romero
Fitxer PDF document cv Dolors Conde Domínguez
Fitxer Relació viatges 2016 càrrecs electes
Fitxer PDF document Assignacions grups municipals
Fitxer PDF document Estat del deute
Fitxer PDF document Registre d'eliminacions de documents
Fitxer Acord de Ple: Modificació del Pla estratègic de subvencions 2016-2018
Fitxer PDF document Dades liquidació pressupost 1er trimestre 2017
Fitxer PDF document Indicadors pressupostaris 2016
Fitxer PDF document Indicadors financers i patrimonials exercici 2016
Fitxer application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet COSTE EFECTIVO SERVICIOS (hap/2075/2014)
Fitxer PDF document Estat liquidació despeses 2016
Fitxer PDF document Estat liquidació ingressos 2016
Fitxer Acord de Ple: Modificació del Pla estratègic de subvencions 2016-2018 (juny de 2017)
Fitxer PDF document Bens i activitats regidors i alts càrrecs 2011-2015
Fitxer PDF document Dades liquidació pressupost 2n trimestre 2017
Fitxer PDF document Organigrama tècnic desembre 2017
Fitxer PDF document Decret aprovació nou organigrama tècnic (desembre 2017)
Fitxer PDF document CV Dolors Conde 2018
Fitxer PDF document Cv M Carmen Cebrian 2018
Fitxer PDF document Bases execució pressupost 2018
Fitxer PDF document Cost campanyes publicitat insitucional 2017
Fitxer PDF document CV Anabel Cuesta
Fitxer PDF document Nomenament assessora ICV
Fitxer PDF document CV Andrea de Pablos
Fitxer PDF document CV Roger Barranco i Sabaté
Fitxer Acord de Ple per a la modificació de la fitxa 33 del Pla Estratègic de Subvencions
Fitxer Relació viatges 2017 càrrecs electes
Fitxer PDF document Acord de Ple retribucions (11 juliol 2019)
Fitxer PDF document Decret alcaldia membres Comissions Informatives 2019
Fitxer PDF document Relació de viatges institucionals 2018-juny2019
  • Compartir