Sou a: Inici / Documents / Àmbit d'Alcaldia / Entitats

Entitats

No s'ha pujat cap àlbum o fotografia.

Fitxer application/x-troff-me Entitats Cooperació
En aquest apartat trobareu aquelles entitats que treballen per a la cooperació internacional, la solidaritat i el tercer món.
Fitxer Entitats Culturals
En aquest apartat trobareu les entitats que tinguin entre els seus objectius estatutaris el foment, la promoció i difusió cultural de les tradicions catalanes així com la d'altres autonomies. I també les que promoguin la difusió i el foment de les arts plàstiques, escèniques i visuals.
Fitxer C source code Entitats Comerç
Fitxer object code Entitats Educació
En aquest apartat trobareu les entitats que promoguin la difusió, el foment d'actes cívics, socials i culturals relacionats amb l'educació, l'educació en el temps de lleure, la participació dels pares i mares en la gestió del centre, col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell escolar i que tinguin el seu domicili social a Catalunya.
Fitxer Entitats Esportives
En aquest apartat trobareu les entitats que treballin per a la difusió, el foment i promoguin l'esport de base, l'esport federat o d'oci. Les penyes esportives que recolzin un club determinat i que tinguin el seu domicili social a Catalunya.
Fitxer Troff document Entitats Joventut
En aquest apartat trobareu les entitats juvenils que en els seus estatuts es reculli que treballen pel foment, la promoció de les vessants artístiques, culturals, esportives que puguin ser d'interès per a la joventut.
Fitxer chemical/x-pdb Entitats Medi ambient
En aquest apartat trobareu les entitats que tinguin entre els seus fins estatutaris la difusió, l'estudi i el foment del patrimoni natural i del medi ambient, recolzar a desenvolupar projectes de col·laboració amb altres entitats administratives públiques i que tinguin el seu domicili a Catalunya.
Fitxer Citrix ICA settings file Entitats Salut Pública
En aquest apartat trobareu les entitats que en els seus estatuts es recull que treballen per promoure i difondre una qualitat de vida entre els ciutadans que pateixen algun tipus de malaltia (degenerativa, neurològica, psíquica ...), i que donin suport als familiars d'aquests malalts.
Fitxer Entitats Serveis Socials
En aquest apartat es troben les entitats que treballen pel col·lectiu de la gent gran en tots els vessants, que promoguin l'acció comunitària, que treballin a favor de les persones que estiguin en situació de risc o exclusió social.
Fitxer Entitats Veïnals
Fitxer Entitats Cíviques
En aquest s'emmarquen aquelles entitats que en els seus objectius estatutaris es reculli entre altres, el treball per a la cohesió social, la creació de xarxes ciutadanes i el treball per a un bon veïnatge.
Fitxer text/texmacs Instància registre entitats
Fitxer object code Reglament per a la cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals i normes d'organització
Fitxer PDF document convocatòria subvencions entitats 2014
Fitxer PDF document Bases subvencions entitats 2014
Fitxer Fitxa entitat subvenció 2014
Fitxer Fitxa activitat subvenció 2014
Fitxer Fitxa pressupost subvenció 2014
Fitxer Fitxa junta directiva subvenció 2014
Fitxer Fitxa no subvencion altres administracions 2014
Fitxer Fitxa obligacions fiscals subvenció 2014
Fitxer Fitxa autorització consulta AEAT i SS subvenció 2014
Fitxer Fitxa modificació dades bancàries subvenció 2014
Fitxer Fitxa sol·licitud subvenció 2014
Fitxer Edicte aprovació subvencions 2017 - entitats veïnals
  • Compartir