Sou a: Inici / Ajuts per a la pràctica esportiva

Ajuts per a la pràctica esportiva

Subvencions per a la pràctica esportiva (temporada 2018-2019)

El 14 de maig de 2019 es va obrir una nova convocatòria de subvencions per a la pràctica de l’esport federat, les extraescolars vinculades als Jocs Esportius Escolars i les activitats esportives d’inclusió corresponents a la temporada 2018-2019.

Aquests ajuts estan adreçats a infants i joves de 4 a 18 anys de la ciutat que realitzen activitats esportives a través d’entitats o d’associacions de mares i pares (AMPA) de Rubí o d’altres ciutats, en cas que no hi hagi oferta esportiva d’aquella disciplina concreta al municipi.

BASES DE LA SUBVENCIÓ - TEMPORADA 2018-2019

Símbol pilota futbol  Qui es pot beneficiar d'aquestes subvencions?
Nens i joves de Rubí d'edats compreses entre els 4 i els 18 anys que acompleixin els requisits establerts a les bases. 

Símbol pilota futbol  Despeses subvencionables
Les vinculades als conceptes següents: la quota d’inscripció, la quota anual d’esportista de club, la llicència, la revisió mèdica i les despeses de roba esportiva (aquestes últimes seran subvencionades fins a 125 €). 
Per a aquesta temporada esportiva 2018-2019, la subvenció màxima a atorgar per sol·licitud serà de 525 €.

Símbol pilota futbol  Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s'han de presentar a partir del 14 de maig i durant els 15 dies hàbils posteriors a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC). 

Símbol pilota futbol  Documentació
A l'hora de presentar la sol·licitud, també cal aportar la següent documentació:

  • Annex 1. Declaració responsable.
  • Annex 2. Certificat emès per l’entitat vinculada a la subvenció sobre l’import de la quota anual, justificant de l’aprovació de la quota per l’òrgan competent de l’entitat i la vinculació del sol·licitant a l’entitat.
  • Full d’inscripció de l’entitat i còpia de la fitxa esportiva.
  • En cas d’activitat d’inclusió, certificat emès pel Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

Símbol pilota futbol  Normativa
Bases reguladores de les subvencions per a la pràctica de l'esport per a menors d'edat aprovades pel Ple municipal, en data 22 de febrer de 2018. 

 

Documents relacionats

  • Compartir