Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Buscador de la Formación Profesional Integrada https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Buscador de la Formación Profesional Integrada

FO/CP N1 Neteja de Superfícies i Mobiliari en Edificis i Locals

Aquests estudis capaciten per realitzar les tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals seleccionant les tècniques, els estris, els productes i les màquines per garantir la higienització, conservació i manteniment, si és el cas, sota la supervisió del professional competent, complint amb la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.

FC Plans d'Igualtat

Formar la representació legal de treballadores i treballadors per implantar plans d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones a les empreses. Sensibilitzar la representació legal dels treballadors i treballadores de incorporar als convenis col·lectius mesures reals en matèria d’igualtat d’oportunitats.

FC Contractació

Conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal.

FC Gestió de Recursos Humans

Adquirir i desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per satisfer les exigències de gestió i direcció de recursos humans en qualsevol tipus d’organització.

CFGM Manteniment Electromecànic

Tècniques de Fabricació • Tècniques d'Unió i Muntatge • Electricitat i Automatismes Elèctrics • Automatismes Pneumàtics i Hidràulics • Muntatge i Manteniment Mecànic • Muntatge i Manteniment Elèctric/Electrònic • Muntatge i Manteniment de Línies Automatitzades • Formació i Orientació Laboral • Empresa i Iniciativa Emprenedora • Anglès Tècnic • Síntesi • Formació en Centres de Treball

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Automatismes Industrials • Instal·lacions Elèctriques Interiors • Instal·lacions de Distribució • Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis • Instal·lacions Domòtiques • Instal·lacions Solars Fotovoltaiques • Màquines Elèctriques • Instal·lacions Elèctriques Especials • Electrònica • Electrotècnia • Formació i Orientació Laboral • Empresa i Iniciativa Emprenedora • Anglès Tècnic • Síntesi • Formació en Centres de Treball

CFGM Gestió Administrativa

La competència general d'aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Curs d’especialització en intel·ligència artificial i Big Data

La competència general d’aquest curs d’especialització consisteix a programar i aplicar sistemes intel·ligents que optimitzen la gestió de la informació i l'explotació de dades massives, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides als estàndards establerts, així com els principis ètics i legals.

FC Alemany (des de l’A1 al A2)

Centre de formació professional per a l’ocupació amb més de 40 anys de trajectòria a la ciutat. Impartim formació per a persones en situació d’atur i treballadores en diferents àrees. A l’àrea d’idiomes es poden trobar cursos d’anglès (del A1 al B2) i alemany (del A1 al A2). La metodologia amb la que treballem a CEMFormació és molt variada, donant especial importància a la comprensió i expressió oral, proposant activitats participatives i dinàmiques, pràctiques i properes al dia a dia de l’entorn laboral i de les inquietuds dels participants. El curs es realitza a través de l’aula virtual, en la que el participant s’haurà de connectar en l’horari del curs i garantir l’assistència/participació mínima. És obligatòria però, l’assistència a una tutoria presencial al centre. Cada nivell són cursos independents de 75 hores. Es realitzen dos dies a la setmana, de 17 a 21 h. Aquesta formació està subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya i dirigida, prioritàriament a persones treballadores, autònomes que han passat per situació d’ERTO al llarg de la crisi sanitària de la Covid19, tot i que hi ha unes places que poden ser ocupades per a persones en situació d’atur.

FC Anglès (des de l’A1 al B2)

Centre de formació professional per a l’ocupació amb més de 40 anys de trajectòria a la ciutat. Impartim formació per a persones en situació d’atur i treballadores en diferents àrees. A l’àrea d’idiomes es poden trobar cursos d’anglès (del A1 al B2) i alemany (del A1 al A2). La metodologia amb la que treballem a CEMFormació és molt variada, donant especial importància a la comprensió i expressió oral, proposant activitats participatives i dinàmiques, pràctiques i properes al dia a dia de l’entorn laboral i de les inquietuds dels participants. El curs pot seguir-se presencialment a les instal·lacions del c. Justícia, 19 de Rubí o a través de l’aula virtual, en la que el participant s’haurà de connectar en l’horari del curs i garantir l’assistència/participació mínima. Cada nivell són cursos independents de 75 hores. Es realitzen dos dies a la setmana (en funció del nivell), de 17 a 21 h. Aquesta formació està subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya i dirigida, prioritàriament a persones treballadores, autònomes i que han passat per situació d’ERTO al llarg de la crisi sanitària de la Covid19, tot i que hi ha unes places que poden ser ocupades per a persones en situació d’atur.