Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Buscador de la Formación Profesional Integrada https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Buscador de la Formación Profesional Integrada

CFGS en Màrqueting i Publicitat

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i per promocionar i fer publicitat dels productes i serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats. També es treballa en l’elaboració dels materials publicitaris i promocionals necessaris.

CFGS en Modelisme Industrial

Aquests estudis capaciten l’alumne per elaborar models, prototips, premaquetes i maquetes físiques i en programari 3D, i també per realitzar projectes de disseny industrial, amb coneixement dels materials i processos de producció. Preparen per a la traducció volumètrica d’un projecte presentat en el plànol bidimensional; interpretació i realització d’esquemes i croquis; detecció de dificultats, concreció i millora de les propietats formals d’un objecte per a la seva fabricació; prototipatge ràpid o en sèrie, i treball en equips de disseny de producte, d’interiorisme, construcció, urbanisme i rehabilitació.

PFI Auxiliar d'Hoteleria: Cuina i Càtering

El Programa de Formació i Inserció (PFI) s'adrecen a joves entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l'educació obligatòria on es facilita la continuïtat formativa dins de la formació professional.

Batxillerat artístic i de CFGM en Assistència al Producte Gràfic Interactiu

Doble titulació de batxillerat artístic i de CFGM en Assistència al Producte Gràfic Interactiu. Aquesta doble titulació, que forma part de l'oferta oficial per al curs 2021-2022 i està regulada pel Departament d'Educació, permet l'obtenció de dues titulacions de la forma següent: la de batxiller en tres cursos acadèmics i la del cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en els dos primers d'aquests tres cursos.

CEM Formació

Formació professional per a l'ocupació subvencionada destinada a persones treballadores ocupades o desocupades i formació programada per a les empreses.

Plans d'igualtat

Formar la representació legal de treballadores i treballadors per implantar plans d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones a les empreses. Sensibilitzar la representació legal dels treballadors i treballadores de incorporar als convenis col·lectius mesures reals en matèria d’igualtat d’oportunitats.

Activitats de Gestió Administrativa

El programa Simulació d’empreses amb finalitats educatives (SEFED) és un programa de formació professional ocupacional, que té com a finalitat qualificar professionalment en totes les competències necessàries del camp de l’administració i la gestió empresarial, mitjançant la metodologia de la simulació d’empreses per poder treballar en el sector administratiu. És una metodologia activa i amb un component clarament professionalitzador. Promou la formació mitjançant l’experiència: “aprendre fent, aprendre treballant”.