Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Registre d'activitats de tractament Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Registre d'activitats de tractament

Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones
41. GENT GRAN https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

41. GENT GRAN

Finalitats:

 • Informar dels serveis i activitats relacionades amb el lleure, l'aprenentatge, la sensibilització, la solidaritat i l'intercanvi de coneixements entre generacions.
 • Gestió de les activitats formatives per a la gent gran.
 • Gestió dels casals municipals de gent gran i de les activitats que s'hi realitzen. Realització d'activitats físiques per a la gent gran.
 • Gestió del casal d'estiu de gent gran. Realització de tallers de memòria

Categoría interesats:

 • Propi interessat o representant legal

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat.
42. REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

42. REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES

Finalitats:

 • Gestió de les sol·licituds d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.
 • Gestió de les actualitzacions de dades al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.
 • Gestió de les comunicacions de baixa al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.

Categoría interesats:

 • Representant legal de l'entitat o associació.
 • Dades de tercers, representants de la Junta Directiva de l'Entitat.

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat.
43. JOVENTUT https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

43. JOVENTUT

Finalitats:

 • Formació i assessorament en l'àmbit de la gestió associativa.
 • Formació en el lleure

Categoría interesats:

 • Propi interessat

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat.
44. REGISTRE CIUTADÀ https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

44. REGISTRE CIUTADÀ

Finalitats:

 • Recollir les dades de les persones que manifestin el seu interès per estar informades de l'activitat municipal i per participar en els òrgans i processos que l'Ajuntament porti a terme.
 • Enviament d'informació als ciutadans apuntats al registre ciutadà.

Categoría interesats:

 • Propi interessat

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades.

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat.
45. PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

45. PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Finalitats:

 • Gestió de projectes de participació ciutadana

Categoría interesats:

 • Propi interessat

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat.
46. BENESTAR SOCIAL https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

46. BENESTAR SOCIAL

Finalitats:

 • Garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans.
 • Servei d'atenció domiciliària i teleassistència.
 • Servei residencial d'estada limitada.
 • Serveis de menjador.
 • Serveis d'assessorament tècnic d'atenció social primària.
 • Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
 • Gestió dels serveis socials municipals per persones amb dependència. Teleassistència pública.
 • Servei a domicili d'atenció a la persona.
 • Servei d'atenció a la llar (manteniment i neteja de la llar).
 • Transport adaptat.
 • Ajudes tècniques a la llar.
 • Realització d'informes sobre la condició de necessitats educatives especials per situació social desfavorida.

Categoría interesats:

 • Propi interessat sol·licitant d'un servei social o el seu representant.
 • Treballador social

Categoria dudes personals:

 • Dades especialment protegides
 • Dades relatives a infraccions
 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Dades de circunstàncies socials
 • Dades académiques i profesionals
 • Dades del lloc de treball
 • Dades economiques-financeres

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Llei 12/2007 Serveis Socials
47. CENTRES CÍVICS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

47. CENTRES CÍVICS

Finalitats:

 • Realitzar activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure, promoure l'associacionisme i la participació ciutadana.
 • Gestionar l'accés gratuït a internet a aquells ciutadans que desitgin connectar-s'hi.
 • Gestió i realització de formacions, xerrades, tallers, monogràfics i exposicions.
 • Cessions d'espais per entitats.

Categoría interesats:

 • Propi interessat i/o representants legals d'infants

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat.
48. ACTIVITATS CULTURALS I BIBLIOTEQUES MUNICIPALS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

48. ACTIVITATS CULTURALS I BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

Finalitats:

 • Realització, gestió i promoció d'activitats culturals i biblioteques municipals.
 • Enviament del butlletí cultural de la ciutat.
 • Gestió de la compravenda d'entrades i abonaments.
 • Realització de concursos, tallers i activitats.
 • Realització i gestió de concursos i premis.
 • Concurs de microteatre.
 • Concurs de microrelats.
 • Premis de narrativa.
 • Gestió dels guardons de reconeixement cultural (creació, investigació i producció de qualitat)

Categoría interesats:

 • Propi interessat i/o representant legal

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Econòmic, financer i d'assegurances.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat.
49. VOLUNTARIS I PARTICIPATS DE FESTES https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

49. VOLUNTARIS I PARTICIPATS DE FESTES

Finalitats:

 • Gestió dels voluntaris i participants a les diferents festes i activitats que realitza la ciutat (Les Santes, Carnestoltes, Cavalcada de Reis, Tres Tombs, etc.).
 • Gestió de les autoritzacions de menors per participar als actes de Santes, concurs de carnestoltes i cavalcada de Reis.

Categoría interesats:

 • Propi interessat i/o el seu representant legal

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat.
50. LLOGUER I CESSIÓ D'ESPAIS https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

50. LLOGUER I CESSIÓ D'ESPAIS

Finalitats:

 • Gestió de les sol·licituds de cessió d'ús i lloguer d'espais

Categoría interesats:

 • Propi interessat i/o representant legal de l'entitat

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Competències municipals reconegudes en la normativa vigent.
51. ACTIVITAT FÍSICA GENT GRAN https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

51. ACTIVITAT FÍSICA GENT GRAN

Finalitats:

 • Realització d'activitats físiques per a la gent gran

Categoría interesats:

 • Propi interessat i/o representants legals

Categoria dudes personals:

 • Dades de caràcter identificatiu.

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat.
52. ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

52. ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Finalitats:

 • Gestió de les sol·licituds d'ús de les instal·lacions esportives municipals per a activitats puntuals o específiques

Categoría interesats:

 • Representant de les entitats

Categoria dudes personals:

 • Dades especialment protegide
 • Dades relatives a infraccions
 • Dades identificatives
 • Dades personals
 • Dades de circunstàncies socials
 • Dades académiques i profesionals
 • Dades del lloc de treball
 • Dades economiques-financeres

Categoria destinataris:

 • No hi ha cessió de dades

Trasnferències:

 • No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

 • Consentiment de l'interessat. Reglament d'ús Instal·lacions Municipals (4 de maig de 2015)