Sou a: Inici / Formació permanent / Escola Oficial d'Idiomes

Escola Oficial d'Idiomes

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE.
Aquests centres també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats que són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.
El pla d'estudis s'estructura en tres nivells:
  • Nivell bàsic: 1r i 2n curs
  • Nivell intermedi: 3r curs
  • Nivell avançat: 4rt i 5è curs
Cada curs té una durada mínima de 130 hores.
El pla d'estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen, que és la capacitació de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.
Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:
  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.
Per a aquest curs a Rubí s'ofereixen Anglès (nivell bàsic, intermedi i avançat) i Francès (nivell bàsic i intermedi).
Per a més informació podeu accedir a la pàgina web de l'escola, trucar al 93 554 27 99 o enviar un correu electrònic a . L'EOI de Rubí està ubicada a l'INS Duc de Montblanc.
  • Compartir