Sou a: Inici / Formació permanent / Escola d'Adults

Escola d'Adults

L'Escola d'adults està ubicada al c/ Terrassa, 59  de Rubí (tel. 93 5887704).

  • Etapa Instrumental

Hi ha tres nivells:

  1. Alfabetizació, (Nivell 1)
  2. Neolectors (Nivell 2)
  3. Certificat (Nivell 3)

Horaris: Els dos primers cursos es fan pel matí de 9.30 a 11.30  i l’horari del certificat és de 15.30 a 17.30 h.

  • Castellà per estrangers.

Dos nivells: Inicial i bàsic
Horaris: de matí i tarda

  • Graduat en educació secundària.

Aquest títol és el primer contemplat per l’actual Llei d’educació i dona accés directe al batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà. Fins el curs 2007/08 estava dividit en tres nivells, actualment només en dos. Les persones que tenen el títol del Graduat Escolar de l’EGB, o tenen aprovat el 1r curs de l’antiga FP de primer grau entren directament al 2n nivell i per tant el poden obtenir en un any.
Horaris: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h o de 15.30 a 19.30 h

  • Proves d’accés

A Cicles formatius de grau mitjà:
Permet accedir als cicles formatius per mitjà d’una prova lliure.
Horaris: de dilluns a dijous de 17.30 a 20.30 h
A Cicles formatius de grau superior.
Permet accedir als cicles de grau superior per mitjà d’una prova lliure.
Horaris: de dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 h, de 15.30 a 18.30 h o de 18.30 a 21.30 h
A la Universitat
Permet accedir a la universitat a persones de 25 anys o més que no tinguin superat el COU o el 2n de batxillerat actual.
Horaris: de dilluns a dijous de 17.30 a 21.30 h

  • Angles

Hi ha dos nivells: Inicial i Bàsic
Horaris: matí, tarda o vespre. Tres hores setmanals repartides en dos dies.

  • Informàtica

Hi ha dos nivells: Inicial i Bàsic
El nivell inicial és per a persones amb poques nocions d’informàtica. Es treballen els programes bàsics de la informàtica.
El nivell bàsic és per a persones que tenen un cert coneixement dels programes bàsics
Horaris: matí, tarda o vespre. Tres hores setmanals repartides en dos dies.

  • Compartir