Sou a: Inici / Educació Primària

Educació Infantil i Primària

Escola Torre LlebreL’Educació Infantil de segon cicle correspon a la franja d’edat de 3 a 6 anys. Aquesta etapa no és obligatòria, però es considera pedagògicament necessària; d’aquesta manera, a la ciutat, hi ha escolaritzats quasi el 100% dels alumnes, ja sigui en centres públics o privats concertats. Aquesta etapa està formada per 3 cursos acadèmics organitzats en un cicle.
A més, té com a finalitat proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat. En aquesta etapa s'atenen especialment les necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

Els centres organitzen totes les activitats tenint en compte que, en aquesta etapa, tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global i interdependent.

L’Educació Primària és la primera etapa de l’Ensenyament Obligatori, escolaritza els nens i nenes de 6 a 12 anys i té caràcter obligatori. Comprèn sis cursos acadèmics organitzats en tres cicles de dos anys cadascun.
La finalitat principal d’aquesta etapa educativa és la de proporcionar una formació comuna que possibiliti el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, d'equilibri personal, de relació i d'actuació social per a l’adquisició dels aprenentatges bàsics relatius a elements culturals, expressió oral, lectura, escriptura i el càlcul aritmètic.

L'organització i l'enfocament de les àrees d'aquesta etapa tenen un caràcter global i integrador.

La ciutat disposa de centres educatius públics i privats concertats que realitzen aquestes etapes educatives.

  • Compartir