Sou a: Inici / Preinscripció i matriculació escolar / Documentació necessària per a la preinscripció

Documentació necessària per a la preinscripció

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o el resguard de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert.

Els documents de l'apartat A, els ha de presentar tothom, i els documents de l'apartat B, només per al criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud.

A) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos):

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).

B) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció):

 • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin.
 • Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona que firma la sol·licitud
 • Renda anual de la unitat familiar.
 • Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans.
 • Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o monoparental.

Més informació consultar la resolució.


 • Compartir
Pertany a: