Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Urbanisme L'objecte principal de l’urbanisme és la planificació de les ciutats i el seu territori. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Urbanisme

L'objecte principal de l’urbanisme és la planificació de les ciutats i el seu territori.

El servei d’Urbanisme és l’encarregat d’aplicar els criteris bàsics per ordenar, transformar i conservar tant el sòl com el subsòl i el vol mitjançant la seva urbanització i edificació controlada. També s’ocupa de rehabilitar i regular l’ús dels edificis i les instal·lacions. Tot plegat, amb l'objectiu de garantir un desenvolupament en sintonia amb les necessitats de la població. Entre les seves competències figuren la informació urbanística, l'exposició pública, la concessió de llicències d’obres, la inspecció i la disciplina urbanística, entre d’altres.

Concretament, el servei d’Urbanisme s’encarrega de protegir la legalitat urbanística i, si s’escau, restaurar-la; atorgar les llicències urbanístiques i vetllar pel seu compliment; mantenir i garantir la capacitat de disposició de sòl per a dotacions i equipaments; formar i gestionar el patrimoni públic de sòl amb finalitats urbanístiques; millorar les infraestructures i els serveis que es desenvolupen als polígons d’activitat econòmica i sòl industrial; així com impulsar la creació de nou sòl per a la implantació d’activitats productives i vetllar perquè aquestes es vulguin implantar i créixer a Rubí. Per poder fer-ho, és important que es tramitin aquelles noves normatives o modificacions que tinguin a veure amb la regulació dels usos productius i comercials adaptats al nou context legal. En aquest sentit, també s’encarrega de fer propostes de regulació normativa en relació amb els diferents usos i activitats i de treballar i proposar nous dissenys o models urbanístics que s’implementaran mitjançant el desenvolupament dels instruments de planejament necessaris per a la seva posada en marxa. Els plans urbanístics han de promoure el desenvolupament urbanístic sostenible, on es garanteixi la urbanització racional del territori tenint en compte la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, històrics, culturals i arqueològics. En aquesta línia, ha d’impulsar millores urbanístiques, de mobilitat, seguretat dels eixos comercials ja consolidats i dels nous pols d’activitats comercial que puguin haver-hi.

El servei d’Urbanisme és l’encarregat de desenvolupar el model de ciutat previst al planejament. Actualment, el Consistori ha iniciat el procés de desistiment del Text refós del POUM ─els treballs del qual van començar l’any 2005─ i ha iniciat la tramitació del nou instrument de planejament general, que es preveu tenir enllestit durant el pròxim mandat. Aquest té per objectiu l’ordenació integral del territori, la definició del model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic tot donant resposta als canvis demogràfics, industrials i socials que ha experimentat Rubí durant els darrers anys i, a la vegada, satisfer les necessitats futures.

Rubí ha de ser una ciutat al servei de les persones, un espai on la gent visqui, s’eduqui, treballi i ho faci confortablement; una ciutat igualitària i justa que doni oportunitats a la gent jove, atorgui un reconeixement a la gent gran i estigui compromesa amb la protecció del planeta. Per aquest motiu, Rubí ja treballa perquè la redacció d’aquest POUM es faci sota el paraigua dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats en el marc de l’Agenda 2030.  

 

Planejament i gestió


T'ha estat útil aquesta pàgina?

4
110