Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cercador de la Formació Professional Integrada https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Cercador de la Formació Professional Integrada

CFGM en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

Aquests estudis capaciten per potenciar la imatge personal i assessorar el client; aplicar tècniques de perruqueria per a l’atenció i l’embelliment del cabell i tècniques complementàries de manicura, pedicura, arranjament i rasurat de barba i bigoti —en condicions de qualitat, seguretat i higiene òptimes—, i administrar, gestionar i comercialitzar un establiment de perruqueria optimant el desenvolupament de l’activitat empresarial sota la supervisió corresponent.

CFGM en Serigrafia Artística

Aquests estudis capaciten per preparar pantalles d'impressió serigràfica; dominar el procediment d'elaboració de matrius i estampació serigràfica, i conèixer els procediments tradicionals i actuals de la serigrafia artística, les especificacions tècniques dels materials i les possibilitats d'utilització.

CFGM en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Aquests estudis capaciten per instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

CFGS en Automatització i Robòtica Industrial

Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, el manteniment i la posada en marxa d'aquests sistemes; respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

CFGS en Automoció

Aquests estudis capaciten per organitzar, programar i supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector de l'automoció, amb l’orientació a vehicles industrials, diagnosticant avaries en casos complexos i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

CFGS en Comerç Internacional

Aquests estudis capaciten per planificar i gestionar els processos d'importació i exportació, i introducció i expedició de mercaderies. En acabar hauràs rebut una formació plural (economia, logística, comerç, idiomes, màrqueting, empresa i negociació) i trobaràs grans oportunitats dins d’un context global en què la internacionalització esdevé un procés clau de competitivitat i expansió per a moltes empreses d’avui dia.

CFGS en Condicionament Físic

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica; dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut; garantint-ne la seguretat, i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, Perfil Professional Informàtica Aplicada a la Logística

Aquests estudis capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma; utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics; garantint l’accés a les dades de forma segura, i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts. Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per gestionar la logística d’aprovisionament, producció i distribució; elaborar programes d’aprovisionament, i executar programes de producció i distribució ajustant-se a objectius, terminis i criteris de qualitat d’aquests processos.

CFGS en Dietètica i Nutrició

Aquests estudis capaciten per elaborar dietes, controlar la qualitat de l'alimentació de les persones, analitzar-ne els comportaments alimentaris i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població.

CFGS en Documentació i Administració Sanitària.

La competència general d’aquest títol consisteix a definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica; extreure i registrar dades; codificar-les, i validar la informació, de manera que es garanteixi el compliment de la normativa. També es pretén intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

CFGS en Educació Infantil

Aquests estudis capaciten per programar, intervenir educativament i avaluar programes d’atenció a la infància, aplicant els mètodes d’ensenyament i aprenentatge que afavoreixen el desenvolupament autònom dels nens i nenes de 0 a 6 anys.