Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FO/CP N3 Organització i Gestió de Magatzem Aquests estudis capaciten per organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies de magatzem, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i la cadena logística. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

FO/CP N3 Organització i Gestió de Magatzem

Aquests estudis capaciten per organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies de magatzem, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i la cadena logística.

Requisits

 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics o laborals 
 • Tenir el COU o el PREU 
 • Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau superior o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat 
 • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 3 
 • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional a la qual es vol accedir 
 • Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 3 
 • Haver superar la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior (llengües i matemàtiques) o complir-ne les condicions d’exempció 
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 o 45 anys

Sortides professionals

L’obtenció d’aquest certificat de professionalitat de nivell 3 permet accedir al món laboral per dur a terme tasques de:

 • Tècnic en gestió d'estocs i magatzem
 • Empleat administratiu dels serveis d'emmagatzematge i recepció
 • Magatzemer d'empreses de transports
 • Cap de magatzem
 • Tècnic en logística de magatzems
 • Gestor de magatzem
 • Responsable de recepció de mercaderies
 • Responsable d'expedició de mercaderies
Formació: CP N3 - Certificat de professionalitat de nivell 3
Família: Comerç i màrqueting
Duració: 400 hores
Centres: