Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FO/CP N2 Muntatge i Manteniment de Sistemes d'Automatització Industrial Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir sistemes de regulació i control en instal·lacions industrials, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, per aconseguir els criteris de qualitat, complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l'empresa i la normativa d'aplicació vigent. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

FO/CP N2 Muntatge i Manteniment de Sistemes d'Automatització Industrial

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir sistemes de regulació i control en instal·lacions industrials, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, per aconseguir els criteris de qualitat, complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l'empresa i la normativa d'aplicació vigent.

Requisits

 • Títol de graduat en educació secundària obligatòria o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics o laborals.
 • Títol d’educació secundària obligatòria per a adults.
 • 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents entre els cursos de 1r i 2n. 
 • Títol de tècnic/a auxiliar (antiga FP1) de qualsevol especialitat. 
 • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2. 
 • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional a la qual es vol accedir. 
 • Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 2. 
 • Haver superat un curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats pel Departament d’Ensenyament. 
 • Haver superat un PFI o un PQI amb una qualificació igual o superior a 8. La qualificació final obtinguda en el PQI o PFI és la qualificació que consta en el certificat de superació de la prova. 
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o complir-ne les condicions d’exempció. 
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 o 45 anys.

Sortides professionals

L’obtenció d’aquest certificat de professionalitat de nivell 2 permet accedir al món laboral per dur a terme tasques de:

 • Instal·lador/a electricista industrial
 • Electricista de manteniment i reparacions d'equips de control, mesura i precisió
Formació: CP N2 - Certificat de professionalitat de nivell 2
Família: Electricitat i electrònica
Duració: 520 hores
Centres: