Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Activitats de Gestió Administrativa El programa Simulació d’empreses amb finalitats educatives (SEFED) és un programa de formació professional ocupacional, que té com a finalitat qualificar professionalment en totes les competències necessàries del camp de l’administració i la gestió empresarial, mitjançant la metodologia de la simulació d’empreses per poder treballar en el sector administratiu. És una metodologia activa i amb un component clarament professionalitzador. Promou la formació mitjançant l’experiència: “aprendre fent, aprendre treballant”. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Activitats de Gestió Administrativa

El programa Simulació d’empreses amb finalitats educatives (SEFED) és un programa de formació professional ocupacional, que té com a finalitat qualificar professionalment en totes les competències necessàries del camp de l’administració i la gestió empresarial, mitjançant la metodologia de la simulació d’empreses per poder treballar en el sector administratiu. És una metodologia activa i amb un component clarament professionalitzador. Promou la formació mitjançant l’experiència: “aprendre fent, aprendre treballant”.

Requisits

Persones a partir de 16 anys, prioritàriament, en situació d'atur i demandants d'ocupació (cal estar inscrits/es al Servei d'Ocupació de Catalunya).

Sortides acadèmiques

Es pot continuar els estudis en un certificat de nivell 3 de la família professional d’Administració i Gestió:

 • Tècniques de qualitat i millora contínua en l'excel·lència empresarial 
 • Assistència en la gestió dels procediments tributaris 
 • Gestió fiscal 
 • Gestió integrada de recursos humans 
 • Creació i gestió de microempreses 
 • Gestió de la transparència en el sector públic i privat 
 • Mediació en assumptes civils i mercantils
 • Integració de Sistemes de Gestió ISO I 
 • Integració de Sistemes de Gestió ISO II 
 • Anglès financer 
 • SAP Logística de producció 
 • Assistència a la direcció 
 • Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines 
 • Estratègia de planificació financera familiar i inversió
 • Finançament d'empreses 
 • Gestió comercial i tècnica d'assegurances i reassegurances privades 
 • Gestió de crèdit immobiliari 
 • Comercialització i administració de productes i serveis financers 
 • Mediació d'assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars 
 • Màrqueting de productes asseguradors i financers 
 • Anglès: gestió comercial 

O bé, un cop superada la formació del Certificat de Professionalitat i posteriorment curses un cicle d'FP, podràs sol·licitar la convalidació dels mòduls formatius corresponents a les unitats de competència que hagis acreditat prèviament amb el Certificat de Professionalitat. El cicle formatiu de grau mitjà on pots continuar els estudis és el de Gestió Administrativa.

Sortides professionals

Un Certificat de Professionalitat et permet acreditar les teves competències tècniques en una professió concreta. Quan obtinguis l'acreditació podràs demostrar que estàs capacitat per a exercir el treball relacionat amb aquell Certificat.

 • Empleats/ades administratius/ives de comptabilitat, en general. 
 • Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments. 
 • Auxiliar administratiu/iva de comptabilitat. 
 • Auxiliar administratiu/iva de facturació. 
 • Empleats/ades administratius/ives comercials, en general. 
 • Auxiliar administratiu/iva comercial. 
 • Empleats/ades administratius/ives de serveis de personal. 
 • Auxiliar administratiu/iva del departament de recursos humans. 
 • Auxiliar de suport administratiu de compra i venda. 
 • Empleats/ades administratius/ives, en general. 
 • Empleats/ades administratius/ives amb tasques d'atenció al públic
 • Auxiliar administratiu/iva de les diferents administracions públiques
Formació: CP N2 - Certificat de professionalitat de nivell 2
Família: Administració i gestió
Duració: 920 hores
Centres: