Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FCOV06 Comunicació en Llengües Estrangeres (Anglès) – N3 L’objectiu d’aquesta certificació és que l’alumne aconsegueixi un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en anglès en comprensió oral i escrita, expressió i interacció oral i expressió escrita, que permeti una certa autonomia en situacions de la vida quotidiana i una iniciació en altres situacions de comunicació menys habituals, de manera adequada. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

FCOV06 Comunicació en Llengües Estrangeres (Anglès) – N3

L’objectiu d’aquesta certificació és que l’alumne aconsegueixi un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en anglès en comprensió oral i escrita, expressió i interacció oral i expressió escrita, que permeti una certa autonomia en situacions de la vida quotidiana i una iniciació en altres situacions de comunicació menys habituals, de manera adequada.

Requisits

  • No disposar de cap acreditació nivell B1 o superior d’anglès.
  • No haver superat amb anterioritat la prova de competències clau de llengua anglesa per als certificats de professionalitat de nivell III.
  • Estar donats d’alta al SOC com a demandant d’ocupació o demandant de millora laboral

 

Sortides acadèmiques

Amb aquesta titulació, l’alumne podrà complir el requisit d’accés de nivell de llengua anglesa pels certificats de nivell III que així ho requereixin.

 

Sortides professionals

Els alumnes, al finalitzar el certificat, realitzaran l’examen oficial de Cambridge, per la qual cosa podran obtenir una doble certificació al final de la formació: d'una banda, el títol de nivell N3 per part del SOC i, de l’altra, el nivell B1 per part de Cambridge.

Amb aquestes titulacions podran ampliar les seves opcions professionals o millorar els seus llocs de treball actuals.

 

Formació: CP N3 - Certificat de professionalitat de nivell 3
Família: Serveis socioculturals i a la comunitat
Duració: 220 hores
Centres: