Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CP/N2 - Intervenció energètica a l'envolupant d'un edifici mitjançant elements passius Executar una proposta d’intervenció sobre els sistemes passius viables i el seu muntatge en la rehabilitació energètica d’un edifici o vivenda, tenint en compte les necessitats d’ús i confort dels usuaris, per poder obtenir un edifici o vivenda amb un consum energètic quasi nul (nZEB). Mòduls: Mòdul 1: Documentació tècnica, planificació i replanteig - 80 horas Mòdul 2: Execució de la intervenció proposada - 90 horas Mòdul 3: Estudi comparatiu entre l’estat inicial i final de l’edifici - 30 horas https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

CP/N2 - Intervenció energètica a l'envolupant d'un edifici mitjançant elements passius

Executar una proposta d’intervenció sobre els sistemes passius viables i el seu muntatge en la rehabilitació energètica d’un edifici o vivenda, tenint en compte les necessitats d’ús i confort dels usuaris, per poder obtenir un edifici o vivenda amb un consum energètic quasi nul (nZEB). Mòduls: Mòdul 1: Documentació tècnica, planificació i replanteig - 80 horas Mòdul 2: Execució de la intervenció proposada - 90 horas Mòdul 3: Estudi comparatiu entre l’estat inicial i final de l’edifici - 30 horas

Requisits

Persones d'entre 16 i 29 anys demandants d'ocupació no ocupades registrades al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Complir almenys un dels següents requisits formatius:

 • Títol de graduat en educació secundària.
 • Certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual vols accedir.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d'accés corresponents regulades per les administracions educatives.
     

Sortides acadèmiques

 • Intervenció energètica a l'envolupant d'un edifici mitjançant elements passius. ENAC07
 • Intervenció energètica a l'envolupant d'un edifici mitjançant elements passius. ENAC014
 • Certificats de professionalitat de la família Energia i aigua (Energia renovable, eficiència energètica, etc.)
          

Sortides professionals

 • 3202 Supervisors de la construcció
 • 32021044 Caps d‘equip d’obra
 • 32021062 Caps de taller i/o encarregats dels treballadors de l’acabat d’edificis
 • 31221012 Auxiliars tècnics d’obra
 • 7291 Muntadors de cobertes
 • 7292 Instal·ladors de material aïllant tèrmic i d’insonorització
 • 72921016 Instal·ladors d’aïllaments
 • 7293 Vidrier
 • 72931013 Vidrier d’edificis
 • 72931024 Vidrier de vidrieres
     
Formació: CP N2 - Certificat de professionalitat de nivell 2
Família: Electricitat i electrònica
Duració: 200 hores
Centres: