Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CFGM Manteniment Electromecànic Tècniques de Fabricació • Tècniques d'Unió i Muntatge • Electricitat i Automatismes Elèctrics • Automatismes Pneumàtics i Hidràulics • Muntatge i Manteniment Mecànic • Muntatge i Manteniment Elèctric/Electrònic • Muntatge i Manteniment de Línies Automatitzades • Formació i Orientació Laboral • Empresa i Iniciativa Emprenedora • Anglès Tècnic • Síntesi • Formació en Centres de Treball https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

CFGM Manteniment Electromecànic

Tècniques de Fabricació • Tècniques d'Unió i Muntatge • Electricitat i Automatismes Elèctrics • Automatismes Pneumàtics i Hidràulics • Muntatge i Manteniment Mecànic • Muntatge i Manteniment Elèctric/Electrònic • Muntatge i Manteniment de Línies Automatitzades • Formació i Orientació Laboral • Empresa i Iniciativa Emprenedora • Anglès Tècnic • Síntesi • Formació en Centres de Treball

Requisits

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària
  obligatòria
 • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de
  grau mitjà
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  haver superat el segon curs del batxillerat unificat i
  polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  haver superat la prova d'accés a la universitat per a més
  grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la
  universitat per haver acreditat experiència laboral o
  professional tenint complerts 40 anys d'edat
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de
  qualificació professional inicial (PQPI)
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau
  superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es
fa la prova.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional

 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • mecànic o mecànica de manteniment;
 • muntador o muntadora industrial;
 • muntador o muntadora d'equips elèctrics;
 • muntador o muntadora d'equips electrònics;
 • mantenidor o mantenidora de línia automatitzada;
 • muntador o muntadora de béns d'equip;
 • muntador o muntadora d'automatismes pneumàtics i hidràulics;
 • instal·lador o instal·ladora electricista industrial;electricista de manteniment i reparació d'equips de control, mesura i precisió.
Formació: CFGM - Cicle formatiu de grau mitjà
Família: Instal·lació i manteniment
Duració: 2000 hores