Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Què hi puc portar Oli de cuina usat, aerosols, ferralla, CD i DVD, roba i calçat o agulles i punxants són alguns dels residus que cal portar a les deixalleries. https://www.rubi.cat/ca/temes/medi-ambient/residus/gestio-de-residus/deixalleries/que-hi-puc-portar/@@images/image/preview

Què hi puc portar

Oli de cuina usat, aerosols, ferralla, CD i DVD, roba i calçat o agulles i punxants són alguns dels residus que cal portar a les deixalleries.

Llistat de residus admesos a les deixalleries


(*) Només a la deixalleria municipal de Cova Solera

   

  Algunes especificacions


  Aerosols

  Necessiten una gestió especial ja que la seva dispersió causa efectes negatius a l'atmosfera. A la planta de reciclatge separen els seus components (envàs, gas i líquid) i proporcionen a casascun el tractament corresponent per evitar el greuge ambiental que suposa aquest producte quotidià.

   

  Agulles i punxants

  Els objectes punxants s'han de dipositar, a ser possible encapsulats, en un recipient suficientment rígid i estanc (de plàstic) per poder fer l'acopi al domicili (per exemple: ampolles petites d'aigua o de resfresc).

  Un cop ple, es portarà a la deixalleria i es dipositarà dins un contenidor específic homologat per a la recollida de residus sanitaris. 

   

  CD's, DVD's, cintes de vídeo i cassettes

  Aquests residus s'han de lliurar a les deixalleries per separat de les seves capses de plàstic i caràtules o llibrets. Aquests últims components, al ser de paper, es poden llençar directament al contenidor de paper i cartró. 

   

   Torna al llistat  

   

  Ferros, ferralla i metalls voluminosos (*)

  El ferro és un recurs natural limitat però fàcilment reciclable i reutilitzable com a subproducte. La recollida selectiva d’aquest material evita l’extracció de nous recursos no renovables. 

   

  Fluorescents

  A l'hora de canviar un fluorescent cal evitar que es trenqui, ja que conté pols de mercuri, un residu perillós tant per al medi com per la nostra salut.

  Si t'has de desfer d'un fluorescent, l'has de portar a les deixalleries o als contenidors específics que tenen molts comerços, normalment ferreteries i establiments que venen llums. Els seus components se separaran i es recuperaran per tornar-se a utilitzar com a matèria primera.

   

  Fibrociment amb amiant (*)

  Si tenim petits materials amb amiant els hem de portar a la deixalleria municipal de Cova Solera amb les precaucions necessàries. Prèviament consulteu als operaris de la deixalleria les indicacions necessàries per dipositar aquest residu, i us lliuraran un fulletó amb tot el que cal saber sobre els residus de fibrociment amb amiant i lot de prevenció de riscos per a la seva correcta manipulació. 

  En cas de no lliurar el material fent ús del lot de prevenció de riscos, es farà un seguiment telefònic per assegurar el bon ús d'aquest equip de prevenció o bé el seu retorn a la Deixalleria per a que el pugui utilitzar una altra persona. 

   

   Torna al llistat  

   

  Material electrònic, informàtic i petits electrodomèstics

  Sovint contenen una gran barreja de materials, alguns tòxics, que cal tractar per separat. El ferro, l'alumini i el coure són alguns dels elements més habituals que s'aprofiten. També s'obté liti, plom, brom, cadmi, mercuri... entre altres.

   

  Oli de cuina

  L'oli vegetal que emprem per cuinar no s’ha de tirar mai per l’aigüera! En contacte amb el medi, és molt contaminant donada la dificultat que representa eliminar-lo.

  Quan llencem els olis al clavegueram van a parar a les estacions depuradores d’aigües residuals, perjudicant-ne el seu rendiment, ja que és molt difícil degradar l’oli a les depuradores biològiques. Si aquest oli arriba al riu, produeix un impacte molt negatiu a l’ecosistema: crea una capa superficial que impedeix els intercanvis gasosos entre l’aigua i l’atmosfera, alterant el medi aquàtic.

  L'oli de cuina es pot emmagatzemar en una ampolla de plàstic i dur-lo a qualsevol de les deixalleries, o fer servir el sistema de recollida d'oli de cuina usat del projecte Rubiclak a través dels "clakis", en ambdós casos l'oli usat recollit es transformarà en biodièsel o sabó.

   

  Roba i calçat

  Les empreses Humana i Solidança, dins un programa d'inserció social, s’encarreguen de la gestió de la roba que la ciutadania porta tant a les deixalleries com al contenidors de roba específics que hi ha repartits per la ciutat. La roba que es pot aprofitar es renta i es ven en botigues de segona mà. La roba deteriorada i en mal estat es reutilitza com a draps.

   Consulta al mapa l'ubicació dels contenidors de roba i calçat.  

  El mapa és interactiu. Pots modificar el zoom i moure't per la seva superfície. Trobaràs informacions adicionals a l'ubicació dels punts de recollida clicant sobre ells i obrint el desplegable situat a l'extrem superior esquerra.

   

   Torna al llistat  

   

  Servei de poda i compost gratuït


  Poda triturada

  Si tens un compostador a casa i no tens prou fracció seca al teu jardí per mantenir-lo en un bon equilibri, tant a la deixalleria de Cova Solera com a les deixalleries mòbils pots recollir-ne un cubell o un cabàs gratuït.

   

  Compost

  Si no pots tenir un compostador a casa per a transformar les teves restes orgàniques en adob pel teu jardí o hortet, també podràs recollir a les deixalleries de manera gratuïta compost procedent de la Planta de Compostatge de Can Barba.

  T'ha estat útil aquesta pàgina?

  3
  0