Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gestió de residus Rubí disposa de cinc contenidors de recollida selectiva de residus: matèria orgànica, vidre, paper i cartró, envasos i resta. https://www.rubi.cat/ca/temes/medi-ambient/residus/gestio-de-residus/gestio-de-residus-1/@@images/image/preview

Gestió de residus

Rubí disposa de cinc contenidors de recollida selectiva de residus: matèria orgànica, vidre, paper i cartró, envasos i resta.

Cal que adascuna d’aquestes fraccions es reculli de forma separada per tal de poder transformar els residus en nous recursos. Diferents camions recullen el contingut dels contenidors per separat i transporten cada fracció de residus a la planta de tractament corresponent.

Al terme municipal de Rubí hi ha 451 emplaçaments de contenidors, on sempre s’hi ubica, almenys, un contenidor de matèria orgànica i un de resta. En un gran percentatge de casos també s’hi troben les altres fraccions.

Hi ha comerços i equipaments que utilitzen el model de recollida porta a porta per millorar la recollida selectiva i per disminuir la saturació de les àrees de contenidors que fan servir els veïns i veïnes.

A més, tant la ciutadania com els comerços, tenen opcions per llençar altres residus que no són admesos ni als contenidors del carrer ni a les recollides porta a porta tals com piles, fluorescents, oli de cuina, roba, càpsules de cafè...  

 

 Telèfon Verd  900 130 130

Recorda que també tens a la teva disposició el Telèfon Verd per resoldre qualsevol dubte relacionat amb la gestió de residus.

 

Selecció de residus

Cada rubinenc genera un promig d'1,12 kg de residus al dia. La correcta selecció d'aquests residus en permet la seva transformació en altres productes útils.

Deixalleries

Els residus que no es poden llençar als contenidors situats a la via pública s'han de portar a les deixalleries.

Recollida d'esporga

Servei gratuït de recollida de branques de l’esporga d’arbres i arbustos al portal de casa.

Recollida de piles

Les piles són residus altament perillosos que necessiten un tractament especial, ja que contenen metalls pesants com el mercuri, el plom o el cadmi.

Recollida d'oli usat

L'oli vegetal que emprem per cuinar no s’ha de tirar mai per l’aigüera, atès el seu caràcter contaminant i la dificultat que representa eliminar-lo.

Recollida de roba i calçat

La ciutat és plena de contenidors específics per llençar la roba i el calçat que ja no necessites o s’ha fet malbé.

Porta a porta comercial

Els comerços de l’illa de vianants també utilitzen el model de recollida porta a porta, segons el qual dipositen les deixalles a la porta de l’establiment seguint un horari de recollides.