Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Contaminació atmosfèrica i qualitat de l'aire El municipi de Rubí forma part de la Zona de Qualitat de l'Aire 2 (Vallès-Baix Llobregat), determinada per la Generalitat de Catalunya. https://www.rubi.cat/ca/temes/medi-ambient/qualitat-ambiental/contaminacio-atmosferica-i-qualitat-de-laire-1/@@images/image/preview

Contaminació atmosfèrica i qualitat de l'aire

El municipi de Rubí forma part de la Zona de Qualitat de l'Aire 2 (Vallès-Baix Llobregat), determinada per la Generalitat de Catalunya.

Disposa de dues estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que mesuren els nivells d'immissió dels diferents contaminants a l'aire, els quals han de complir amb els valors establerts per la legislació vigent:

  • Rubí-Ca n'Oriol: Mesurament automàtic dels contaminants NOx, CO, SO2, O3 i PM10 i mesurament manual de les PM10, PM2,5 i benzè.
  • Rubí-Escardívol: Estació de mesurament manual per a les PM1

Pel que fa a les emissions de contaminants, cal esmentar que la contaminació atmosfèrica pot provenir de diverses fonts: origen natural, sector industrial, sector domèstic, transport, activitats extractives, etc. En el cas del sector industrial i les activitats extractives, és la corresponent llicència o autorització ambiental la que regula els límits d'emissió permesos.

 

Cont_atmosferica-web.JPG

 

Episodis ambientals de contaminació atmosfèrica


En relació als nivells d'òxids de nitrogen a l'atmosfera, es constata que el trànsit rodat és la principal font de contaminació. És per això que les administracions públiques han estat treballant per tal de portar a terme restriccions de trànsit en cas d'episodi ambiental.

Consulta l'estat actual de la qualitat de l'aire. Episodis ambientals.

 

grafisme contaminacio ambiental

 

Campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya


L'ozó troposfèric pot trobar-se en concentracions superiors a les habituals a l'atmosfera i, en aquest cas, pot ser considerat un contaminant atmosfèric. Els efectes que l’ozó pot causar sobre la salut estan relacionats especialment amb problemes de diversa consideració a les vies respiratòries. 

Consulta les recomanacions per nivells elevats d'ozó  

 

campanya ozo.jpg

 

Enllaços relacionats

 

Documents relacionats

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Diputació de Barcelona:

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0