Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reallotgem Reallotgem.cat és un programa de captació de pisos buits que ofereix facilitats tant a les persones titulars dels immobles com als llogaters. https://www.rubi.cat/ca/temes/habitatge/tens-un-pis-buit-vols-seguretat/reallotgem/@@images/image/preview

Reallotgem

Reallotgem.cat és un programa de captació de pisos buits que ofereix facilitats tant a les persones titulars dels immobles com als llogaters.

En el marc del programa Reallotgem.cat, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya paga per avançat l'import equivalent a 18 mensualitats amb l'objectiu d'animar les persones propietàries d'un habitatge buit a posar-lo a lloguer i, alhora, ajudar aquells que, com a conseqüència de la crisi sanitària, necessiten un nou lloc de residència. Es tracta, per tant, d'un sistema d'arrendament amb garanties.

Reallotgem.cat s'ofereix a persones propietàries d'habitatges buits i, complementàriament, a establiments hotelers en la modalitat d'hotels apartament.

Per poder adherir-se al programa, els pisos han de complir els següents requisits:

  • Disposar de cèdula d’habitabilitat vigent.
  • Estar en condicions que permetin ocupar-los de manera imminent i tenir d’alta els subministraments, o bé disposar dels butlletins necessaris per poder donar-los d’alta.
  • Tenir una superfície màxima útil de 90 m2. S’admetran habitatges amb superfície superior, però les condicions econòmiques màximes es regularan per aquest màxim de 90m2.
  • Apartaments i apartahotels que tinguin lavabo i cuina pròpia.

Un cop verificats tots els requisits, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya formalitza un contracte d'arrendament amb la persona propietària de l'habitatge conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

En el moment de la signatura, l’Agència tramitarà el pagament, en una sola vegada, de la renda dels primers 18 mesos de contracte i de la fiança.

Totes aquelles persones propietàries d’habitatges buits a la ciutat de Rubí que estiguin interessades a adherir-se a aquest programa es poden dirigir a Proursa, a través d’un correu electrònic a l’adreça proursa@ajrubi.cat.

   

Més informació

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0