Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Drets i deures de les persones propietàries Les persones propietàries que vulguin llogar el seu pis tenen un seguit de drets, i obligacions a complir. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Drets i deures de les persones propietàries

Les persones propietàries que vulguin llogar el seu pis tenen un seguit de drets, i obligacions a complir.

Drets

 • Rebre la fiança com a garantia que l'habitatge li serà tornat en bones condicions.
 • Rebre el pagament de la renda fixada, que es destini l'habitatge a l'ús pactat i que se'n tingui cura.
 • Que el llogater repari els danys que per causa seva s'hi hagin produït, per mal ús.
 • Augmentar la renda d'acord amb el que s'hagi especificat en el contracte
 • Rescindir el contracte per impagament del llogater; si el llogater sotsarrenda l'habitatge sense el consentiment del propietari o hi fa obres sense el seu consentiment; per danys en l'habitatge; o si el llogater hi dur a terme activitats molestes, insalubres, nocives o perilloses.
 • Si el llogater no compleix els acords establerts en el contracte, el propietari tindrà dret a instar-ne el compliment, o bé a rescindir el contracte amb indemnització de danys i perjudicis.

Deures

 • Garantir al llogater l'ús pacífic de l'habitatge.
 • Fer les reparacions necessàries de caràcter urgent i, si no ho fa, pagar-ne el cost al llogater.
 • Garantir les condicions necessàries per tal que l'habitatge sigui habitable al llarg de la durada del contracte.
 • Lliurar el certificat d’eficiència energètica i l’etiqueta energètica.
 • Amb caràcter obligatori, comunicar a l'arrendatari l'actualització de la renda un mes abans que tingui lloc.
 • Si es decideix incrementar la renda, justificar totes les despeses, que provoquin un augment de la renda pactada inicialment, amb rebuts, factures d'obra, etc.
 • Les obligacions que consten en la LLEI 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
2