Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Programa d'inspecció i registre de pisos buits El Ple municipal del mes d’abril de 2021 va aprovar la creació del Registre municipal de pisos buits i el seu reglament de funcionament. https://www.rubi.cat/ca/temes/habitatge/programa-d2019inspeccio-de-pisos-buits-i-registre-de-pisos-buit/@@images/image/preview

Programa d'inspecció i registre de pisos buits

El Ple municipal del mes d’abril de 2021 va aprovar la creació del Registre municipal de pisos buits i el seu reglament de funcionament.

El reglament té per objecte regular el Registre municipal de pisos buits de Rubí, establint els que han de ser objecte d’inscripció en el mateix, definint la seva estructura i organització i establint el procediment d’inscripció, modificació i cancel·lació.

En el Ple de març de 2021 es va donar compte de l’aprovació del decret de la regidora delegada del Programa d’inspeccions de pisos buits a Rubí 2021-2022. Aquest té com a finalitat detectar l’existència de pisos buits i aconseguir la seva mobilització en el mercat immobiliari, preferentment en el mercat de lloguer, per part de la propietat o titular d’un dret d’usdefruit sobre l’immoble, i així acabar amb aquesta possible utilització anòmala del mateix segons estableix l’article 41.1 a) de la LDH.

De forma resumida, els procediments per determinar l’existència o no de pisos buits que estan en situació de desocupació injustificada parteixen d’una fase prèvia d’instrucció que inclou les actuacions de detecció i la de comprovació i inspecció.

La fase d’instrucció permet resoldre si els pisos detectats estan desocupats per un període inferior a dos anys o per un període superior a dos anys. També permet comprovar si estan ocupats amb títol habilitant o sense aquest.

Efectuada aquesta fase d’instrucció, els procediments que s’iniciaran seran diferents depenent de si els pisos estan desocupats per un període de més de dos anys o per menys de dos anys. Els pisos detectats en la fase d’instrucció que portin més de dos anys desocupats donaran lloc a l’obertura d’un expedient per situació anòmala com és l’incompliment de la funció social de la propietat. La tramitació d’aquest expedient comportarà la proposta de mesures de foment de l’ocupació. Si es persisteix en la desocupació, seran objecte d’imposició de multes per no complir la funció social del pis i l’inici del procediment sancionador.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0