Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Borsa d’Habitatge de Lloguer Proursa ofereix la Borsa d'Habitatge de Lloguer, un servei gratuït de mediació entre persones propietàries i llogateres. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Borsa d’Habitatge de Lloguer

Proursa ofereix la Borsa d'Habitatge de Lloguer, un servei gratuït de mediació entre persones propietàries i llogateres.

La Xarxa de mediació per al lloguer social s’inclou en el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge té com a objectiu principal facilitar l'accés a un habitatge de lloguer digne.

La Xarxa és un sistema de mediació en el mercat immobiliari que vol augmentar l'oferta de lloguer a preus moderats i, al mateix temps, mobilitzar el parc de pisos desocupats. S'adreça a persones i unitats de convivència amb ingressos de fins a 4 vegades l'IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya). Es nodreix d'habitatges nous o de segona mà, que estan buits i es posen al mercat mitjançant la gestió de les borses d'habitatge.

Avantantges per a persones propietàries:

 • Assegurances multirisc i de defensa jurídica
 • Avalloguer
 • Bonifiació del 60% de la quaota de l’IBI
 • Subvenció de fins a 8000.-€ de les obres de reforma i condicionament d’habitatges
 • Seguiment de la relació contractual
 • Control del bon ús dels habitatges llogats
 • Servei gratuït d’assessorament
 • Tramitació de contractes.


Es realitzaran contractes de lloguer que es regiran en base a allò que estableix la Ley 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans (LAU) i el Reial Decret-Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. Per tant, tindran una durada de cinc anys en el cas de persones físiques i de set anys en el cas de persones jurídiques, també disposaran de les pròrrogues legals que contempla l'esmentada llei.

Aquest contracte el signaran directament la persona propietària i la llogatera. Serà el propietari l’encarregat de verificar si s’ha realitzat el pagament del lloguer, i en el cas que no s’hagi realitzat, ho comunicarà immediatament a les oficines de Proursa per a poder mediar ambdues parts.

Es tramitarà l’Avalloguer per garantir el cobrament de les rendes en el cas d’impagament.

Es contractaran dues assegurances, una que cobreix el procediment de l’Avalloguer i una assegurança multirisc bàsica de la llar, que no tindrà cap cost per a la persones arrendadora.

La part arrendadora assumirà l’IBI, a partir d’aquest any hi ha una bonificació d’un 60%, i la part arrendatària assumirà la comunitat i la taxa d’escombraries (això variarà en funció del preu de l’habitatge).

Per a realitzar la tramitació del contracte serà necessari aportar la documentació següent:

 • DNI propietari/s.
 • Fotocòpia de l’escriptura o nota simple actualitzada.
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Certificat d’eficiència energètica.
 • Rebut IBI on consti el número de referència cadastral de la finca.
 • Últimes revisions de gas.
 • Butlletins instal·lació elèctrica (en el cas de actualitzacions, instal·lacions de més de 20 anys).
 • Rebut comunitat.
 • Últimes factures, aigua, llum i gas.
     

Nova convocatòria d'ajuts per a la reforma i condicionament de pisos buits

L'Ajuntament de Rubí ha aprovat la concessió d'ajuts econòmics per a persones propietàries d’habitatges buits perquè puguin fer-hi reformes o condicionar-los, sempre i quan els posin a lloguer mitjançant la Borsa de Medicació per al Lloguer Social. Les subvencions es poden sol·licitar del 23 de setembre al 21 d'octubre. Més informació aquí.

Obre la porta al lloguer

T'ha estat útil aquesta pàgina?

2
8