Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts econòmics per fer front a l’IBI Les persones residents a Rubí amb escassa capacitat econòmica i que estiguin obligades a pagar l’Impost de Béns Immobles (IBI) poden sol·licitar un ajut per fer front a aquest pagament. https://www.rubi.cat/ca/temes/habitatge/ajuts-economics-per-fer-front-a-l2019ibi/@@images/image/preview

Ajuts econòmics per fer front a l’IBI

Les persones residents a Rubí amb escassa capacitat econòmica i que estiguin obligades a pagar l’Impost de Béns Immobles (IBI) poden sol·licitar un ajut per fer front a aquest pagament.

Des del 22 de juny i fins al 31 de juliol de 2020, tots aquells rubinencs i rubinenques interessats a optar a aquesta línia d’ajuts poden fer la gestió via telemàtica o bé presentar una sol·licitud a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) del centre, sempre amb cita prèvia.

Aquest 2020 es manté la universalitat dels ajuts que es va implantar el 2015. Així, no cal formar part de cap col·lectiu específic ─persones grans, aturats, famílies monoparentals o nombroses, etc.─ per poder-hi accedir. A més, també es mantenen els canvis introduïts per intentar arribar a un major nombre de rubinencs, com ara el fet que es pot optar als ajuts malgrat constar com a propietari d’una altra finca, sempre que aquesta hagi estat adquirida per herència familiar de primer grau i les persones que hi visquin també siguin familiars de primer grau. També s’han establert diferents trams d’ingressos a l’hora d’atorgar les ajudes, amb l’objectiu d’abastar un major nombre de beneficiaris.

Els ajuts preveuen sufragar fins al 50% del rebut de l’IBI i fins a un límit de 250 euros. Per accedir-hi cal complir els següents requisits:

  • Estar empadronat a la ciutat, a l’habitatge per al qual se sol·licita l’ajuda, amb una antiguitat mínima d’un any
  • Estar obligat al pagament de l’IBI per un únic immoble a Rubí, que ha de ser l’habitatge habitual. Es considera que una plaça d’aparcament i un traster formen part de l’habitatge habitual sempre que no superin els 12.000 euros de valor cadastral en el cas de l’aparcament i els 15.000 euros si també s’inclou el traster
  • Les bases d’aquest any permeten tenir altres propietats urbanes sempre que la propietat hagi estat adquirida a través d’una herència familiar de primer grau i els residents siguin també familiars de primer grau
  • Si s’és propietari de finques rústiques, la suma dels valors cadastrals de totes elles no pot superar els 5.000 euros
  • Per optar a les ajudes, també s’ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Rubí, Hisenda i la Seguretat Social
  • Els límits de renda per a l’any 2019 oscil·len entre els 12.748,37 euros en el cas de famílies amb un únic membre i els 22.309,64 euros per a les famílies amb 7 o més membres
  • En el cas que hi hagi alguna persona amb discapacitat al nucli familiar, aquest barem s’incrementa en un 10%
  • Les famílies monoparentals també gaudeixen d’un increment del 10%
  • Quan es tinguin càrregues hipotecàries o de lloguer, aquest barem s’incrementa en 2.000 euros en el tram que li correspongui

Pots trobar informació més detallada sobre aquests ajuts a la Seu electrònica

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0