Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts a la pràctica esportiva El dia 1 de setembre de 2020 s'obre una nova convocatòria de subvencions per a la pràctica de l’esport federat, les extraescolars vinculades als Jocs Esportius Escolars i les activitats esportives d’inclusió corresponents a la temporada 2019-2020. https://www.rubi.cat/ca/temes/esports/ajuts-a-la-practica-esportiva/@@images/image/preview

Ajuts a la pràctica esportiva

El dia 1 de setembre de 2020 s'obre una nova convocatòria de subvencions per a la pràctica de l’esport federat, les extraescolars vinculades als Jocs Esportius Escolars i les activitats esportives d’inclusió corresponents a la temporada 2019-2020.

Banner Beques esportives 19   20_page-0001.jpg

 

Aquests ajuts estan adreçats a infants i joves de 4 a 18 anys de la ciutat que realitzen activitats esportives a través d’entitats o d’associacions de mares i pares (AMPA) de Rubí o d’altres ciutats, en cas que no hi hagi oferta esportiva d’aquella disciplina concreta al municipi.

 

Bases de la subvenció - Temporada 2019-2020


Qui es pot beneficiar d'aquestes subvencions?

Nens i joves de Rubí d'edats compreses entre els 4 i els 18 anys que compleixin els requisits establerts a les bases. 

Despeses subvencionables

Seran despeses subvencionables les vinculades amb els conceptes següents: les quotes d’inscripció i les quotes mensuals o anuals de participació, la llicència
esportiva i la revisió mèdica. També, les despeses de roba esportiva fins a un màxim de 125 €. La despesa subvencionable de quotes de participació es farà tenint en compte la data d’alta de la fitxa esportiva. Per a la temporada esportiva 2019-2020, la subvenció màxima per sol·licitud serà de 525 €.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar de l’ 1 al 22 de setembre de 2020, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’hauran de presentar preferentment de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica.

En cas que això no sigui possible, es pot fer de forma presencial a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Rubí. 

 

Documentació
1. Sol·licitud específica relacionada amb aquesta convocatòria.
2. Annex 1. Declaració responsable.
3. Annex 2. Certificat emès per l’entitat vinculada a la subvenció sobre l’import de la quota d’inscripció i les quotes de participació, justificant de l’aprovació de les quotes per l’òrgan competent de l’entitat i la vinculació del sol·licitant a l’entitat.
4. Full d’inscripció a l’entitat, còpia de la fitxa esportiva i de l’albarà acreditatiu de la data d’expedició de la fitxa.
5. En cas d’activitat d’inclusió, certificat emès pel Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD), del Departament de Benestar i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
6. Altres documents de caràcter familiar especificats en el document
de sol·licitud.

 

Normativa

Bases reguladores de les subvencions per a la pràctica de l'esport per a menors d'edat aprovades pel Ple municipal, el 22 de febrer de 2018. 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

1
0