Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificacions fiscals L'Ajuntament de Rubí ofereix diverses bonificacions fiscals per a les empreses i indústries del municipi. Consulta-les aquí! https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Bonificacions fiscals

L'Ajuntament de Rubí ofereix diverses bonificacions fiscals per a les empreses i indústries del municipi. Consulta-les aquí!

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)


 • Bonificació del 50% per a empreses que instal·lin sistemes per a l'aprofitament d'energia provinent del sol per a l’autoconsum.
 • Bonificació del 5% per a aquelles activitats que utilitzin energia a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables.
 • Bonificació per implantar un Pla de desplaçament d'empresa amb l’objectiu de reduir el consum d'energia i les emissions.

 Ordenança Fiscal núm. 4 

 

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)


 • Bonificació del 95% de la quota de l’impost per les obres destinades a la nova construcció de locals industrials, derivada del trasllat a zones qualificades expressament d’industrials.
 • Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les obres que tinguin com a finalitat renovar i rehabilitar locals comercials, sempre que es tracti d’establiments de comerç al detall i continuïn realitzant la mateixa activitat, llevat que siguin bars, restaurants, farmàcies i establiments comercials amb superfície igual o superior a 400 m2.
 • Bonificació del 95% de la quota pel canvi de rètols motivats per la catalanització del seu missatge.
 • Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost per a les construccions, instal·lacions i obres en les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

  Ordenança Fiscal núm. 6

 

Taxa per llicències urbanístiques


 • Quedaran exemptes de pagament de la taxa les obres per a les instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum en edificacions existents, i que no estiguin obligades per cap normativa.

 Ordenança Fiscal núm. 17 
 

Taxa per la prestació de llicència d'activitats


 • Quedaran exemptes del pagament de la taxa les activitats que hagin de realitzar un trasllat per una situació d'emergència o enderrocament forçós.
 • Bonificació del 75% de la taxa per a les activitats que es traslladin d'establiment dins del mateix municipi.
 • El procediment d’obertura de cooperatives constituïdes per treballadors que estaven aturats gaudirà de l’exempció total de les taxes.
 • En el cas que els treballadors d'una empresa s'uneixin per continuar amb la mateixa activitat de l’empresa titular de la llicència, es tramitarà el procediment de canvi de titularitat amb exempció total.
 • Els canvis de titularitat entre parents de primer i segon grau estaran exempts de taxes.
 • Les activitats declarades d'especial interès o utilitat municipal quedaran exemptes.
 • Bonificacions per la contractació de treballadors amb contracte indefinit.
 • Les noves activitats implantades per persones amb més de dos anys a l’atur o que hagin capitalitzat la prestació obtindran una bonificació del 75% de la taxa.

 Ordenança Fiscal núm. 19 
 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)


 • Bonificació del 75% sobre la quota per als vehicles que disposin d’etiqueta ZERO.
 • Bonificació del 50% sobre la quota per als vehicles que disposin d’etiqueta ECO.

 Ordenança Fiscal núm. 5 

 

Taxa de residus


 • Bonificació del 90% de la quota per inici d’activitats comercials i no industrials.

 Ordenança Fiscal núm. 16 
 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
1