Objectius

La tècnica del mussol consisteix a aprendre a observar i a creuar tot el que veiem per tal d’aprofitar al màxim les nostres possibilitats a l’hora d’emprendre un nou negoci.

L’objectiu de la sessió és descobrir d’on surten les idees per crear un nou negoci i quines fonts de generació d’idees poden servir d’inspiració a un emprenedor. En la part pràctica, s’ensenyarà a generar idees mitjançant les tècniques intuïtives i les racionals.

Continguts

Introducció a la tècnica del Mussol. 50 noves idees de negoci.

Fonts de generació d'idees per part d’un emprenedor:

 • La seva formació.
 • La seva experiència professional.
 • Els seus gustos o les seves aficions.
 • Els canvis socials, els nous hàbits dels consumidors, etc. que generen noves necessitats a la població.
 • Els canvis legislatius, noves normes o obligacions que creen noves necessitats a cobrir.
 • La irrupció de noves tecnologies que modifica els comportaments de persones i empreses.
 • Noves maneres de fer servir productes ja existents que permeten ampliar els seus mercats.
 • L’observació de la realitat socioeconòmica d’altres llocs aprofitant viatges de lleure.

Com generar idees?Les intuïtives que es basen en la creativitat.

 • Les racionals que acostumen a seguir certes pautes.

Tècniques intuïtives:

 • Pluja d’idees.
 • Relacions forçades.
 • Pensament lateral.
 • Llista d’atributs.
 • Descomposició del problema.

Tècniques racionals:

 • Anàlisi del mercat.
 • Anàlisi DAFO.
 • Anàlisi causa-efecte.
 • Mapes de percepció.

Taller pràctic per generar idees entre els participants.

 

 Places limitades

Aquesta formació està valorada en 540 €. Està subvencionada al 100% i, per tant, no suposa cap despesa per al participant.

L'organització es reserva el dret d'anul·lar les jornades formatives que no tinguin un mínim de participants.

Durant la sessió formativa es podran realitzar fotografies i/o gravacions audiovisuals. La inscripció a l'acte porta implícit el consentiment per poder publicar fotografies o documents videogràfics on la persona inscrita pot aparèixer.