L'ACTIVITAT S'HA AJORNAT COM A MESURA PREVENTIVA PER EVITAR POSSIBLES CONTAGIS DE CORONAVIRUS.

Objectiu

Dotar els assistents dels coneixements necessaris perquè sàpiguen negociar en un context on no tenen el rol de poder.

Continguts

  • Què és una negociació?
  • Com donar sensació de poder.
  • La importància del MAAN (Millor Alternativa a un Acord Negociat).
  • Quin llenguatge fer servir a la negociació.
  • Com tenir autocontrol d’emocions en una negociació difícil.
  • Detectem els trucs i tàctiques de pressió de l’altra part.
  • 5 tècniques de tancament en una negociació.

 

 Places limitades

Aquesta formació està valorada en 600 €. Està subvencionada al 100% i, per tant, no suposa cap despesa per al participant.

L'organització es reserva el dret d'anul·lar les jornades formatives que no tinguin un mínim de participants.

Durant la sessió formativa es podran realitzar fotografies i/o gravacions audiovisuals. La inscripció a l'acte porta implícit el consentiment per poder publicar fotografies o documents videogràfics on la persona inscrita pot aparèixer.