Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Admissió al llarg del curs Les famílies han de formalitzar aquest tràmit quan sol·liciten, fora del procés de preinscripció escolar, una plaça per al fill o filla en un centre educatiu sufragat amb fons públics per a l'educació infantil, primària o secundària obligatòria. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Admissió al llarg del curs

Les famílies han de formalitzar aquest tràmit quan sol·liciten, fora del procés de preinscripció escolar, una plaça per al fill o filla en un centre educatiu sufragat amb fons públics per a l'educació infantil, primària o secundària obligatòria.

Quan es pot presentar una sol·licitud d’admissió de l'alumnat al llarg del curs?

Quan ha finalitzat la presentació de sol·licituds en el termini de preinscripció escolar, les famílies poden presentar una sol·licitud d'admissió al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, durant tot el curs només si es dona algun dels supòsits següents: 

  • Alumnat no escolaritzat a Catalunya. 
  • Canvi de residència a un altre municipi o districte, en el cas de Barcelona. 
  • Conveniència de canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar. 
  • Canvi de centre com a conseqüència de la imposició d'una sanció disciplinària consistent en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre. 
  •  Inici d'una mesura d'acolliment. ​​
  • Alumnat que no ha participat en la preinscripció i no pot continuar en el centre on està escolaritzat, atès que no ofereix els ensenyaments de l’etapa educativa següent.

Les famílies han de formalitzar aquest tràmit quan sol·liciten, fora del procés de preinscripció escolar, una plaça per al fill o filla en un centre educatiu sufragat amb fons públics per a l'educació infantil (3-6 anys), primària (de 1r a 6è) o secundària obligatòria (de 1r a 4t d’ESO).

Per al curs 2024-2025, la sol·licitud d'admissió s’ha de presentar en línia

Amb la sol·licitud, a més de la documentació identificativa que correspongui, cal adjuntar la documentació justificativa de la situació exposada per demanar plaça.

La Comissió de Garanties d'Admissió s'encarrega d'analitzar la sol·licitud i determina el centre d'assignació, tenint en compte la disponibilitat de llocs escolars, les preferències de la família, l'equilibri en la distribució de l'alumnat i la proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques que s'hagi determinat per als centres educatius de la zona.

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment del curs i fora del procés de preinscripció.

La sol·licitud d'admissió es presenta en línia. S'hi ha de fer constar un dels motius pels quals és possible demanar plaça escolar i el municipi on es demana plaça o, si se sap, el centre o centres que serien de l'interès de la família.

Si es disposa d'un certificat electrònic, es pot presentar la sol·licitud electrònica d'admissió. En cas contrari es pot presentar la sol·licitud d'admissió sense certificat digital.

Si no és possible identificar-se electrònicament, aleshores cal utilitzar la sol·licitud d'admissió electrònica sense certificat digital i cal adjuntar sempre:

  • la certificació electrònica de la inscripció de naixement o el llibre de família
  • el document d'identitat de qui presenta la sol·licitud (DNI, NIE, passaport o, en el cas d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país membre de la Unió Europea)

Independentment del tipus de sol·licitud per la qual s'opti, sempre cal adjuntar la documentació que acrediti el supòsit que permet l’assignació de plaça a la sol·licitud. 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0