Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preinscripció i matriculació https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Preinscripció i matriculació

 

Quin és el termini per presentar la preinscripció per al curs 2022-2023?


El termini de preinscripció va del 13 al 29 de maig i es farà per via telemàtica, a través d'un formulari que s'habilitarà dins del període fixat. Hi podreu accedir a través de l’apartat Tràmits de la Seu Electrònica de l'Ajuntament. En aquells casos excepcionals en què els sol·licitants no pugueu fer la presentació telemàtica, ho haureu de comunicar per correu electrònic a l’Escola, escola.musica@ajrubi.cat, o al telèfon 93 588 70 00 ext. 6391, i rebreu les indicacions oportunes.

Important: Us suggerim que disposeu d’idCAT mòbil o d’IdCAT certificat amb antelació al termini de preinscripció. En tot cas, la Seu Electrònica de l’Ajuntament dona l’opció de sol·licitar al moment l’idCAT mòbil (no el certificat).

 

Com he d’omplir el formulari?


a) Si no heu omplert encara la sol·licitud, descarregueu el formulari accedint a Seu Electrònica de l'Ajuntament.

b) Ompliu la sol·licitud amb molta atenció per tal que no hi manqui cap dada necessària.

c) Guardeu la sol·licitud plena a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la sol·licitud, perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.

Si durant el procés de tramitació necessiteu acompanyament podeu escriure a l’adreça de correu electrònic de l’Escola, escola.musica@ajrubi.cat, o trucar al telèfon 93 588 70 00 ext. 6391.

Cal indicar totes les dades que es demanen.

Sempre que sigui possible feu servir un ordinador, atès que hem detectat que la tramitació mitjançant mòbil genera algun problema a l'hora de guardar documents.

 

Quina documentació cal presentar per fer la preinscripció?


Majors d’edat

  • Formulari de sol·licitud i fotocòpia del NIF de la persona sol·licitant

Menors d’edat

  • Formulari de sol·licitud
  • Fotocòpia del NIF del pare, mare o tutor/a
  • Fotocòpia del llibre de família de la pàgina on hi ha inscrit l’alumne/a o, si en té, fotocòpia del seu NIF
  • Fotocòpia de l’informe de necessitats educatives especials (NEE), si és el cas

 

Quan podré consultar la llista de sol·licituds?


La llista de sol·licituds es publicarà el 31 de maig al web municipal; s’hi accedeix a través de l’apartat Tràmits de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

 

Si he de comunicar una incidència de la llista, com ho he de fer?


Si teniu alguna reclamació, podreu enviar un correu electrònic a escola.musica@ajrubi.cat

El període per fer-ho serà del 31 de maig al 2 de juny (ambdós inclosos).

 

Quins són els criteris d’admissió?


S’agruparan, en primer lloc, les peticions de sol·licitants amb domicili a Rubí i, en segon lloc, les de la resta de sol·licitants.
Seguidament, s'adjudicaran les vacants als sol·licitants que tinguin domicili a Rubí, i en cas que el nombre d'aquests sigui superior al de vacants, s'adjudicaran les places per aquest ordre preferent:

  • 1r, als qui tinguin germans o germanes matriculats al centre
  • 2n, a la resta de sol·licitants, per sorteig

Si una vegada assignades les places a tots els sol·licitants amb domicili a Rubí encara queden vacants, s’adjudicaran entre els sol·licitants que tinguin domicili fora de Rubí i per aquest ordre preferent:

  • 1r, als qui tinguin germans o germanes matriculats al centre
  • 2n, a la resta de sol·licitants, per sorteig

No s’acceptarà cap sol·licitud que no porti adjunta tota la documentació requerida.

Les sol·licituds presentades fora del termini establert no es tindran en compte a l’hora d’adjudicar les places vacants.

 

Com podré consultar les llistes de sol·licituds ordenades?


Les llistes de sol·licituds ordenades es publicaran al web municipal el 31 de maig; s’hi accedeix a través de l’apartat Tràmits de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

 

Quan sabré si he estat admès/esa?


Un cop finalitzat tot el procés ─que inclou la publicació de les llistes de sol·licituds ordenades, la resolució de reclamacions i el sorteig─, l’Ajuntament publicarà les llistes definitives el dia 8 de juny, en les quals s’indicaran els números de preinscripció que han estan admesos i els que formen part de les llistes d’espera.

 

Quan i com s’ha de fer la matrícula?


Del 9 al 23 de juny es farà el lliurament de la documentació pel tràmit de matriculació per correu electrònic, o presencial i amb cita prèvia, només en aquells casos que no es disposi de signatura digital.

Serà el moment de presentar la resta de la documentació acreditativa de les situacions bonificades i que es demanen a l’apartat 4 (Dades escolars de l’alumne/a) del formulari de sol·licitud.

Assegureu-vos que la documentació està en vigor, ja que no es podrà aplicar cap reducció del preu amb documents caducats.

No es paga quota de matrícula. Les mensualitats van de setembre a juny: en total, deu mensualitats. Els mesos de setembre i de juny es paga el 50 % de la quota i la resta de mesos es paga la quota sencera.

 

On puc consultar les taxes?


Les podreu consultar accedint a  https://seu.rubi.cat/contingutpublic/mostrarcontingut/56.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

6
7