Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesures de la Generalitat de Catalunya Mesures de la Generalitat de Catalunya per fer front als efectes de la Covid-19. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Mesures de la Generalitat de Catalunya

Mesures de la Generalitat de Catalunya per fer front als efectes de la Covid-19.

 

 Mesures vigents


Àmbit d'aplicació Mesura Requisits Documentació de consulta i enllaços

Autònoms, microempreses, societats amb un màxim de 3 socis i cooperatives amb un màxim de 3 socis treballadors

Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica de persones autònomes o que formin part d'una microempresa enfront de la Covid-19 (febrer 2021). NOU!

Ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica, de 2.000 euros.

Les sol·licituds es poden presentar del 19 al 26 de febrer de 2021.

La base imposable de la declaració de la renda de l’exercici fiscal 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.

El rendiment net de l’activitat durant tot el 2020 no pot superar els 17.500 euros.

Tant en cas de persones treballadores autònomes a títol individual com persones sòcies d’una societat mercantil o d’una cooperativa, el nombre màxim de persones de la unitat de negoci no pot ser superior a 6.

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb les subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de la Garantia Juvenil per a l'any 2020 (Resolució TSF/1270/2020).

ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la Covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa

Treball i Afers Socials Gencat

Petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms

Ajuts extraordinaris per a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació d’ERTO. NOU!

La quantia de l’ajut serà de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

Les sol·licituds es poden presentar del 15 al 22 de febrer de 2021.

Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.

El 31 de desembre de 2021 l’empresa haurà de mantenir el mateix nombre de treballadors que tenia el 31 de desembre de 2020.

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

Canal Empresa

Autònoms, microempreses, societats amb un màxim de 3 socis i cooperatives amb un màxim de 3 socis treballadors

Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront de la Covid-19. TANCADA

El registre permetrà poder optar a futures convocatòries d'ajuts. Les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiaris si compleixen els requisits que s’estableixin en les convocatòries.

Les sol·licituds es poden presentar del 30 de novembre al 7 de desembre de 2020.

La base imposable de l’última declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.

El rendiment net de l’activitat durant els tres primers trimestres del 2020 no pot superar els 13.125 euros.

Tant en cas de persones treballadores autònomes a títol individual com persones sòcies d’una societat mercantil o d’una cooperativa, el nombre màxim de persones de la unitat de negoci no pot ser superior a 6.

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb les subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de la Garantia Juvenil per a l'any 2020 (Resolució TSF/1270/2020) i l’ajut per al manteniment de l'activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront de la Covid-19 (Resolució TSF/2799/2020).

ORDRE TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la Covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

Treball i Afers Socials Gencat

Persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i altres activitats culturals

Ajut extraordinari per a professionals de la cultura. TANCADA

Pagament únic de 750 euros per a la sostenibilitat econòmica del sector cultural que ha vist suspeses les seves activitats per la crisi sanitària.

El període de presentació de les sol·licituds és del 30 de novembre al 4 de desembre de 2020.

Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim General de la Seguretat Social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i d'altres activitats culturals, siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per la crisi sanitària, o bé en el Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 1 dia l'any 2020.

Els ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres del 2020 no poden superar els 13.000 euros.

Acreditar que les activitats culturals s’han hagut de suspendre per la crisi sanitària a Catalunya.

Acreditar que les activitats suspeses han estat cancel·lades per l'entitat o l’empresa organitzadora.

RESOLUCIÓ TSF/3045/2020, de 25 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que preveu el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, modificat pel capítol II del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social.

Treball i Afers Socials Gencat

Empreses i organitzacions

Subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la Covid-19. TANCADA

Àmbit de la igualtat entre l'home i la dona en el treball:

Acció subvencionable: D1 Plans d’igualtat home-dona en empreses o organitzacions.

Aquesta actuació té per objecte fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit laboral mitjançant l'elaboració de plans d'igualtat entre homes i dones per a la igualtat efectiva.

Es prioritzaran els projectes en què l'elaboració del pla inclogui un procés participatiu amb els treballadors i les treballadores i els projectes que corresponguin a entitats sense ànim de lucre.

La quantia de la subvenció s'estableix per trams, en funció del nombre de persones de la plantilla:

2.000 euros per a empreses o organitzacions que tinguin entre 10 i 19 persones treballadores.

3.000 euros si la plantilla és de 20 a 49 persones treballadores.

4.000 euros si la plantilla és de 50 a 99 persones treballadores.

5.000 euros si la plantilla és de 100 a 149 persones treballadores.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 4 de desembre de 2020.

Es poden acollir a aquestes subvencions les empreses o organitzacions constituïdes legalment a Catalunya amb una plantilla de més de 10 persones treballadores i fins a 149, que no hagin rebut prèviament cap mena de subvenció o d’ajut per elaborar un pla d’igualtat.

RESOLUCIÓ TSF/2934/2020, de 20 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la Covid-19, d'acord amb el Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.

Treball i Afers Socials Gencat

Autònoms, pimes i microempreses dels sectors de la restauració, l’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i negocis situats en centres comercials

Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els negocis situats en centres comercials, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la Covid-19. CONVOCATÒRIA PENDENT

Els bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa i establiments o locals de centres comercials rebran una aportació única de 1.500 euros.

Els parcs infantils privats rebran una aportació única de 6.000 euros.

Els bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes rebran una aportació única de 6.000 euros si tenen menys de 10 treballadors. Si es tracta d’establiments amb 10 o més treballadors, l’ajut serà de 9.000.

Atorgament per concurrència no competitiva i fins a exhaurir el crèdit pressupostari.

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els professionals autònoms, microempreses i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, d’un parc infantil privat o d’un establiment o local que es trobi dins d’un centre o un recinte comercial i que hagin estat obligats a tancar. També s’inclouen les fundacions d’inserció social de persones en risc d’exclusió dedicades a la restauració.

També s’hi poden acollir els autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn afectats per les mesures de tancament acordades l’agost passat.

Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol línia d’ajut de l’estat o de la Generalitat, inclosa la 1a convocatòria.

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la Covid-19.

RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la Covid-19.

CCAM Gencat

Autònoms, microempreses, societats amb un màxim de 3 socis i cooperatives amb un màxim de 3 socis treballadors

Ajut per al manteniment de l'activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront de la Covid-19. TANCADA

Ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica, de 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes, persones físiques i persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

El període de presentació de les sol·licituds és del 9 de novembre al 20 de novembre de 2020 o fins a exhaurir el crèdit pressupostari.

Atorgament per concurrència no competitiva.

La base imposable de l’última declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.

El rendiment net de l’activitat durant els tres primers trimestres del 2020 no pot superar els 13.125 euros.

Tant en cas de persones treballadores autònomes a títol individual com persones sòcies d’una societat mercantil o d’una cooperativa, el nombre màxim de persones de la unitat de negoci no pot ser superior a 6.

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb les subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de la Garantia Juvenil per a l'any 2020 (Resolució TSF/1270/2020).

Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19.

RESOLUCIÓ TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la Covid-19.

Treball i Afers Socials Gencat

Arrendataris de locals comercials tancats i arrendataris de locals comercials amb l’ús limitat

Els negocis tancats per la Covid-19 podran pagar la meitat del lloguer mentre durin les mesures sanitàries. NOU!

Els titulars i els propietaris dels negocis poden acordar una rebaixa del preu del lloguer.

En el cas que no hi hagi acord, s’aplicarà una rebaixa automàtica del 50 % en els establiments tancats i una rebaixa automàtica del 50 % de la part desaprofitada en els negocis que funcionin parcialment.

Queden exclosos de la norma la venda de productes per endur i l’enviament a domicili.

Decret Llei 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

Gencat

Autònoms, pimes i microempreses dels sectors de la restauració i l’estètica i bellesa

Subvencions per a autònoms i pimes dels àmbits de la restauració i dels centres d'estètica i bellesa que s’han vist afectats econòmicament per la Covid-19. TANCADA

Pròximament s'obrirà una segona convocatòria

L’import màxim concedit per a cada beneficiari serà de 1.500 €.

El període de presentació de les sol·licituds és del 29 d’octubre al 18 de novembre de 2020 o fins a exhaurir el crèdit pressupostari.

Atorgament per concurrència no competitiva.

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa que estiguin donats d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques i que hagin estat obligats a tancar segons la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya.

Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol línia d’ajut de l’estat o de la Generalitat.

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la Covid-19.

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la Covid-19.

Canal Empresa

CCAM Gencat - Preguntes freqüents

Pimes catalanes, emprenedors, autònoms, microempreses, pimes

L'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada de la Covid-19.

També finança emprenedors, autònoms, microempreses, pimes i grans empreses mitjançant un ampli ventall de productes i instruments financers centrats en préstecs, avals i capital risc.

Imports superiors a 100.000,00 €.

Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Consultar requisits de les diferents línies de crèdit:

Per finalitat

Per a pimes

Per al sector industrial i turisme

Per al sector social

IFC

 

 

Mesures tancades


Àmbit d'aplicació Mesura Requisits Documentació de consulta i enllaços

Autònoms

Ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes (RETA).

Atorgament per concurrència no competitiva i fins a exhaurir el crèdit pressupostari.

CONVOCATÒRIA TANCADA

Estar donats d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

Acreditar reducció dràstica i involuntària de la facturació a conseqüència de la Covid-19.

Tancament de l'activitat econòmica per decret de les autoritats sanitàries.

No disposar d’altres fonts d'ingressos.

Article 15, Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport pública i en matèria tributària i econòmica.

Treball Gencat

Empreses i autònoms

En l’àmbit tributari, suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits.

Suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagaments dels tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert pel RD 463/2020.

 

Article 14, Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Agència Tributària de Catalunya

Empreses, autònoms i famílies

Cànon de l’aigua. TANCADA

S’aplicarà una reducció del 50% del cànon de l’aigua que paguen les indústries i la resta d'activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms).

També s’aplicarà la reducció del 50% del cànon de l’aigua als usuaris domèstics.

Aplicació directa. No cal realitzar cap tràmit.

Agència Catalana de l’Aigua

Professionals i microempreses del sector turístic Prestació econòmica de 2.500 euros per beneficiari. CONVOCATÒRIA TANCADA

Atorgament per concurrència no competitiva i fins a exhaurir el crèdit pressupostari.
Tenir un màxim de 5 treballadors/es (fixes o discontinus) destinats a l'àmbit turístic de l'activitat abans de l'inici de la crisi de la Covid-19.

Tenir una facturació màxima de 500.000 € en el darrer exercici.
Desenvolupar l'activitat i tenir seu fiscal a Catalunya.

Estar inscrits al Registre de Turisme de Catalunya (si escau) amb una antelació mínima d'un any.

En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades d'alta en el règim especial de la Seguretat Social (RETA) almenys des de fa un any.

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

Mantenir l'activitat com a mínim durant un període d'un any des de l'atorgament de la subvenció.

ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. 

Canal Empresa

Treballadors i autònoms

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19. CONVOCATÒRIA TANCADA

Es tracta d'un ajut extraordinari de 200 euros que s'haurà de destinar a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

Atorgament per concurrència no competitiva i fins a exhaurir el crèdit pressupostari.

La prestació està adreçada a persones treballadores (persones físiques) que tinguin càrregues familiars i es trobin en algun dels supòsits següents:

Ser treballador per compte d'altri i estar afectat per un ERTO per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.

Ser treballador per compte d'altri i estar afectat per un ERTO per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.

Ser treballador per compte d'altri, fix discontinu, i estar afectat per un ERTO d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.

Ser treballador per compte d'altri i haver estar afectat per l’extinció del contracte de treball.

Ser treballador per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir l’activitat econòmica.

Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant el període de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.

Cada unitat familiar té dret a una sola prestació extraordinària. L’ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats.

RESOLUCIÓ TSF/916/2020, de 28 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu.

Treball i Afers Socials Gencat

 

Pimes i autònoms del sector del comerç, serveis, artesania i moda

Teixit associatiu d'aquests sectors

Administracions locals i organismes públics adscrits

Subvencions per a les entitats i empreses de Comerç, Serveis, Artesania i Moda per mitigar la crisi derivada de la COVID-19. TOTES LES CONVOCATÒRIES
ESTAN TANCADES

Les subvencions tenen les línies següents:

COMERÇ

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.

2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

3. Programa de reactivació del comerç.

4. Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

MODA:

5. Programa per a la reactivació de la moda catalana.

ARTESANIA:

6. Programa per a la reactivació de l’empresa artesana.

7. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç i de l’artesania.

Per als programes 3, 4, 5 i 6 el període de presentació de sol·licitud és fins a 31 de desembre de 2020 o fins a l’exhauriment del pressupost.

Per als Programes 1, 2 i 7 el termini és fins al 30 de juny.

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el RETA, les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Per als Programes 3, 5 i 6, únicament poden ser beneficiàries les empreses  que van ser obligades a tancar o aquelles que hagin vist disminuïda la seva facturació de com a mínim un 70 % respecte als mesos de març i abril de l'any anterior.

També se’n poden beneficiar les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Els ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals (Programa 7).

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19.

CCAM Gencat

Microempreses i autònoms

Ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes.
CONVOCATÒRIA TANCADA

Subvenció dels costos laborals dels treballadors fins a un màxim de 3, per un període de sis mesos des del reinici de l'activitat.

La quantia de la subvenció és un mòdul econòmic equivalent al 50% del salari mínim interprofessional vigent.

Procediment de concessió per concurrència no competitiva.

El període de presentació de les sol·licituds és del 31 de juliol al 30 de setembre de 2020.

- Microempreses i els treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors.

- Empreses amb l'activitat suspesa per la declaració de l'estat d'alarma regulat al Reial decret, 463/2020, de 14 de març.

- Establiment operatiu a Catalunya,

- Mantenir el 100% de la plantilla  com a mínim, durant els 12 mesos següents a l'atorgament de l'ajut per al reinici de l'activitat.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Capítol IV, Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19.

SOC (Infografia)

SOC (Informació)

Gencat (Tràmit)

Entitats que representen a microempreses i treballadors autònoms i empreses cooperatives i de l'economia social

Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l'economia social.

L’objectiu és impulsar projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica per a mantenir l’ocupació així com reactivar econòmicament les empreses d’economia social.

Dues línies de subvencions:

1. Suport a les microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors. CONVOCATÒRIA TANCADA

2. Suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica per a empreses cooperatives i de l’economia social. CONVOCATÒRIA TANCADA

Procediment de concessió per concurrència no competitiva (línia 1).

Procediment de concessió per concurrència competitiva (línia 2).

Línia 1. Entitats que acreditin que representen a microempreses i els treballadors autònoms  dels sectors del comerç, l'hostaleria el turisme i la cultura.

Línia 2. Empreses cooperatives que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Capítol V, Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19.

SOC (Línia 1)

SOC (Línia 2)

 

Conforcat (Línia 1)

Treball Gencat (Projectes Singulars - Línia 2)

Autònoms

Mesures en els programes en matèria de treball autònom.

Consolida’t CONVOCATÒRIA TANCADA

Per tal que els treballadors inscrits al règim del treball autònom en actiu disposin d’un servei de suport i assessorament per fer front a la nova situació, es flexibilitza la convocatòria del programa Consolida’t 2020 de suport a la consolidació enfortiment i reinvenció del treball autònom de Catalunya, amb mesures com l’augment de les sessions d’assessorament, adaptació de les sessions d’informació i formació a les noves necessitats derivades d’aquesta crisi sanitària.

Garantia Juvenil CONVOCATÒRIA TANCADA

S’amplia el pressupost destinat a la convocatòria anual de programes d’ajuts a la creació del treball autònom dels joves entre 18 i 29 anys per poder disposar d’una renda de subsistència durant la primera fase de la posada en marxa de la seva l’activitat.

Consolida’t

Ser una persona treballadora inscrita al règim del treball autònom o una persona

treballadora autònoma econòmicament dependent (TRADE).

Garantia Juvenil

Estar inscrit a la Garantia Juvenil i donar-se d'alta com a treballadors autònoms durant un període de 12 mesos.

Capítol VI, Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19.

SOC

 

Treball Gencat (Garantia Juvenil)

 

 

 

Micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció i autònoms amb assalariats

Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19. CONVOCATÒRIA TANCADA 

Es destinaran 1.500 euros per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins al 31 de desembre de 2020.

Imports màxims:

7.500 euros per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors amb contracte indefinit.

12.000 euros per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors amb contracte indefinit.

30.000 euros per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors amb contracte indefinit.

60.000 euros per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors amb contracte indefinit.

El període de presentació de les sol·licituds és del 12 de juny a l'1 de juliol de 2020.

Atorgament per concurrència competitiva. Les peticions es valoren en funció de cinc criteris: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la facturació de 2019, l’ocupació de 2019, i l’afectació sectorial.

Tenir menys de 49 treballadors.

Haver patit una reducció superior al 33 % de la facturació durant el període inclòs entre l’1 de març i el 30 d’abril de 2020 respecte al mateix període de l’any 2019.

En el cas d’empreses de serveis a la producció, el sector industrial ha de representar més del 50% de la seva facturació.

Comprometre’s al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.

Les empreses han de pertànyer a un dels següents sectors d’activitat (codis CCAE):

10 Indústries de productes alimentaris

11 Fabricació de begudes

12 Indústries del tabac

13 Indústries tèxtils

14 Confecció de peces de vestir

15 Indústria del cuir i del calçat

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria

17 Indústries del paper

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

19 Coqueries i refinació del petroli

20 Indústries químiques

21 Fabricació de productes farmacèutics

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics

24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

27 Fabricació de materials i equips elèctrics

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

30 Fabricació d'altres materials de transport

31 Fabricació de mobles

32 Indústries manufactureres diverses

33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips

35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

36 Captació, potabilització i distribució d'aigua

37 Recollida i tractament d'aigües residuals

38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització

39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus

ORDRE EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.

RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.

Canal Empresa

Empresa i Coneixement – Preguntes més freqüents

 

 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0