Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Economia Pots consultar els següents documents: l'Estudi de l'evolució dels sectors econòmics a Rubí i la Prospecció de necessitats en la indústria de Rubí. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Economia

Pots consultar els següents documents: l'Estudi de l'evolució dels sectors econòmics a Rubí i la Prospecció de necessitats en la indústria de Rubí.

Estudi de l'evolució dels sectors econòmics a Rubí


Aquesta publicació conté les fitxes estadístiques de l'evolució de les principals branques d’activitat de Rubí, a partir de l'anàlisi de l'evolució de les empreses (centres de cotització), els autònoms i assalariats i els aturats a cada branca d'activitat.

Les branques d'activitat són les establertes oficialment per la Classifiació Catalana d'Activitats Econòmiques:

D -INDÚSTRIA MANUFACTURERA
DA - Indústria de l’alimentació begudes i tabac
DB - Tèxtils i confecció
DC - Indústria de la fusta i el suro
DG - Indústria química
DH - Transformació del cautxú i matèries plàstiques
DI - Altres productes minerals no metàl•lics
DJ - Fabricació de productes metàl•lics
DK - Construcció de maquinària i equips mecànics
DL - Materials i equips elèctrics, electrònics i òptics
DM - Materials de transport
DN - Manufactureres diverses
F - CONSTRUCCIÓ
G - COMERÇ, REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS
H - HOSTALERIA
I - TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS
K - ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES I DE LLOGUER; SERVEIS EMPRESARIALS
L - ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA
M - EDUCACIÓ
N - ACTIVITATS SANITÀRIES I VETERINÀRIES; ASSISTÈNCIA SOCIAL
O - ALTRES ACTIVITATS SOCIALS I DE SERVEIS PRESTATS A LA COMUNITAT

 

Prospecció de necessitats en la indústria de Rubí


L'estudi vol esbrinar les possibilitats de negoci al nostre municipi. Estudiar les possibilitats de negoci de Rubí a partir d’allò que és realment específic del municipi: el seu fort component industrial. Es tracta essencialment de conèixer quines són les demandes reals de les empreses industrials en aquest camp:

  • Informació per orientar i assessorar emprenedors vers la promoció de negocis viables en el camp de la logística de proveïment industrial a nivell local.
  • Detecció de jaciments d’ocupació (no només en el camp del proveïment industrial, sinó en altres annexos o relacionats), per facilitar un efecte sinergia.
  • La possibilitat d’organitzar accions de formació en els perfils detectats.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

1
4