Sou a: Inici / La teva ciutat / Serveis Socials / Servei d'atenció a la infància i l'adolescència

Servei d'atenció a la infància i l'adolescència

És un servei que s’adreça essencialment a la infància i a l’adolescència més vulnerable del municipi, amb necessitats d’atenció especial per raó de la seva situació de dificultat personal, familiar, cultural, econòmica i/o educativa. Infants i adolescents en situació de dificultat social, amb edats compreses entre els 0 i 18 anys i a les seves famílies.

Funcions:

 • Donar suport a les famílies i assegurar el benestar de la infància de Rubí
 • Protegir la infància davant la vulneració dels seus drets i contra qualsevol forma de violència, abús i explotació
 • Promoure la condició i el dret de ciutadania de la infància
 • Garantir l’accés d’infants i adolescents als recursos culturals i al coneixement
 • Promoure, en l’àmbit social, educatiu i familiar, un entorn segur i estable capaç de satisfer les necessitats bàsiques d’infants i adolescents

 Com s'hi accedeix?

Serveis:

EAIA. EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DEL VALLÈS OCCIDENTAL. CONSELL COMARCAL

Valorar la situació familiar i personal d’infants i adolescents en situació de desemparament i/o alt risc social i proposar mesures administratives i tècniques que garanteixin els seus drets.

S'ofereix:

 • Atenció individualitzada
 • Suport comunitari
 • Col·laboració institucional
 • Suport a professionals

S'adreça a infants i adolescents de 0 a 18 anys en situació de desemparament o  d’alt risc social i les seves famílies, que estiguin  empadronats en qualsevol municipi del Vallès Occidental excepte Terrassa i Sabadell.

Per accedir: Tel.:   93 727 19 69

CASA INFANTS

Servei residencial temporal que -partint de l’apoderament de les persones infants i adolescents i les seves famílies- treballa per a la millora de les capacitats dels infants i adolescents i de les seves famílies per possibilitar el seu retorn o la seva emancipació.

S'ofereix

 • Treball familiar.
 • Atenció residencial.
 • Suport especialitzat.

S'adreça a infants o adolescents en situació de risc o desemparament i les seves famílies.

Per accedir al servei:  c/ Menendez y Pelayo, 198 bxos Terrassa. Tel.: 607817765. a/e:

PUNT DE TROBADA

Servei que té la funció de promoure la prevenció de les situacions de risc en què es troben molts menors a conseqüència dels processos de separació dels seus pares o en altres situacions que els impedeixen una relació amb ambdós progenitors o amb altres membres significatius de la seva família biològica.

S'ofereix: un servei de visites supervisades en el propi centre o lliuraments i recollides dels infants que poden fer les visites amb el seu pare/mare de manera no supervisada utilitzant l’espai únicament per evitar els conflictes que s’originen en el lliurament i recollida del menor

S’adreça a:

Progenitors implicats en processos de nul·litat, separació o divorci, o bé per ruptura o manca de convivència entre els progenitors, i que presentin dificultats o limitacions en alguna àrea de la capacitat parental, derivades de les circumstàncies familiars o d'alguna problemàtica personal i/o social, que fan recomanable que el compliment del règim de visites

Adreça: c/ San Juli, 2 (Sant Cugat). Tel.: 936742383

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I D’ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP). DAPSI

Atenció terapèutica a infants de 0 a 4 anys que pateixen o tenen risc de patir algun trastorn en el seu desenvolupament, i a les seves famílies.

S'ofereix:

 • Diagnòstic neurològic i psicològic.
 • Tractaments específics: fisioteràpia, logopèdia, psicoteràpia, psicopedagogia.
 • Suport a la família i assessorament als educadors.
 • Coordinació interdisciplinari amb els diferents professionals de la zona: pediatres, EAP, Escoles, Serveis Socials, CSMIJ, Salut Mental Adults, EREIA, Centro Materno Infantil.

Adreça:  c/ Maria Aurèlia Capmany 32, 2 on pis - 08191, Rubí. Tel.: 93 588 74 74 a/e: dapsi@dapsirubi.cat

CASALS DIARIS

Servei que té la finalitat d’atendre a tota la població infantil i adolescent d'edats compreses entre 3 i 12 anys, amb necessitats socioeducatives des d’una perspectiva i vetllar pel compliment dels seus drets..

S'ofereix:

Realització d’activitats lúdiques, educatives i de reforç escolar amb la finalitat de facilitar l’adaptació dels infants i adolescents a diferents àmbits de socialització: escola, família i cultura.

Informació i inscripcions a les escoles:
Escola Teresa Altet i Escola 25 de Setembre.
uterubic@gmail.com

CENTRE OBERT COMPARTIR

Valorar la situació familiar i personal d’infants i adolescents en situació de desemparament i/o alt risc social i proposar mesures administratives i tècniques que garanteixin els seus drets.

S'ofereix:

 • Facilitar l’adaptació dels infants i adolescents a les pautes i normes dels diferents àmbits de socialització: escola, família i cultura.
 • Facilitar l’adquisició d’autonomia personal i social.
 • Fer un treball educatiu amb les famílies del compliment de les seves responsabilitats.

Per accedir-hi:

 • Derivacions des de Serveis Socials
 • Tel.: 936974400

MATERNO-INFANTIL. CÁRITAS PARROQUIAL. CASALET

Materno-infantil: Atenció als nens menors de tres anys en risc social, mitjançant el treball amb les seves mares.

Casalet: Espai on les mares poden deixar els seus fills per   possibilitar la seva inserció social i laboral. Les edats dels nens estan compreses entre els 4 i 18 mesos.

S'ofereix:

 • Assegurar el bon estat general del nen a tots els nivells: higiene, alimentació, joc, etc.
 • L’ajuda personalitzada a la mare en la seva funció i els aspectes personals com a dona.

S'adreça a infants i famílies que presenten dificultat en relació a la funció parental.

Per accedir-hi:

 • A partir de l’acollida a Cáritas Archiprestal.
 • A través de Serveis Socials.
 • Mitjançant qualsevol entitat d’atenció al nen que detecti algun problema de risc social.
 • Tel.: 93 727 19 69 

ESPAI DE SUPORT ESCOLAR DE LA CREU ROJA

Servei que dona suport als nens que tenen dificultats en el seu procés d’escolarització i requereixen un suport en els aprenentatges instrumentals, i estan realitzant el segon cicle o el cicle superior de l’educació primària. També s'adreça a infants que estan en seguiment en Serveis Socials.

S'ofereix:
Atenció i suport escolar dos dies a la setmana.

Per accedir-hi: es fa derivació des dels Serveis Socials

 • Compartir
Pertany a: ,