Sou a: Inici / La teva ciutat / Serveis Socials

Els Serveis Socials bàsics

Gent gran1Formacio Gent Gran  Finca Font Ferro

És el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen a ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Quins són els serveis que oferim?

  • Detecció i prevenció de situacions de risc o d'exclusió.
  • Recepció i anàlisis de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea corresponent.
  • Informació, orientació i assessorament.
  • Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups.
  • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.
  • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats.

Per accedir als serveis socials, cal anar a Primera Acollida i des d'aquí es fa la derivació al sector corresponent. L'Ajuntament de Rubí compta amb 5 sectors que ofereixen l’atenció i la promoció social dels subjectes (infància  adolescència, gent gran i adults), en especial d’aquells que es troben en situació de dificultat social i educativa.

Funcions:

  • Funció assistencial: diagnòstic de la situació social i mobilització i gestió dels recursos assistencials existents.
  • Funció educativa: avaluació de les dificultats i de les possibilitats socials educatives, amb la mobilització dels recursos i l’aplicació de les accions educatives adients a cada situació.
  • Funció de protecció: garantir els drets i els deures de la infància comunicant les presumptes situacions de desemparament a les institucions competents.

Procés de derivació al servei:

Cal anar al Servei de Primera Acollida dels mateixos Serveis Socials Bàsics a partir de demandes dels propis ciutadans i/o d’institucions. També s'accedeix des del projecte de coordinació amb les escoles i els institus del municipi.

  • Compartir