Sou a: Inici / La teva ciutat / Serveis funeraris / Funeràries

Funeràries

Funerària interiorEn l’actualitat, els serveis funeraris es presten en règim de lliure mercat: qualsevol empresa del sector pot oferir aquest servei a Rubí. Les empreses de serveis funeraris han de respectar la llibertat d’elecció i vetllar perquè aquesta sigui efectiva en tot moment. Els familiars o cercles propers de la persona difunta que disposin del poder de decisió tenen dret de poder escollir lliurement i amb facilitat l’empresa de serveis funeraris que considerin més adequada, independentment del lloc de defunció i/o del lloc d’inhumació o incineració.

Les activitats i funcions habituals que presten els operadors de serveis funeraris són:

Funcions principals

 • Informació i suport per a la realització dels tràmits administratius preceptius
 • Pràctiques higièniques en el cadàver
 • Subministrament de fèretres i urnes cineràries
 • Col·locació en el fèretre i transport des del domicili de la defunció fins al domicili mortuori, així com fins al lloc d’inhumació o cremació

Funcions de tanatori

 • Tanatopràxia, tanatoestètica i pràctiques sanitàries obligatòries
 • Servei de sales de vetlla
 • Dipòsit de cadàvers
 • Qualsevol que requereixi l’ús d’instal·lacions específiques

Activitats complementàries

 • Organització de cerimònies segons els usos i costums socials i religiosos
 • Lloguer de vehicles d’acompanyament
 • Publicació d’esqueles
 • Pompa exterior
 • Gestions davant les organitzacions religioses, etc.

La liberalització dels serveis funeraris es va materialitzar en el Reial Decret Llei 7/1996 i posteriorment, pel cas de Catalunya, en el Decret Legislatiu 3/2010, que modificava la Llei 2/1997.

Anteriorment a aquesta legislació, els ajuntaments estaven obligats a garantir la prestació dels serveis funeraris. És per això que, en data 27 de gener de 1984, el Ple Municipal va atorgar la concessió del servei de pompes fúnebres a l’empresa Funerària Montserrat Truyols, S.A. i, en data 23 de setembre de 1994, va ampliar el termini de la concessió a canvi de la construcció de l’edifici del tanatori. El contracte de concessió entre l’Ajuntament i l’empresa Funerària Montserrat Truyols, S.A. finalitza el 27 de gener de 2034.

L’existència d’aquest contracte no implica que la ciutadania de Rubí estigui obligada a contractar l’empresa adjudicatària. Tal com s’ha explicat, els serveis funeraris es presten en règim de lliure mercat. 

Adreces de contacte d’empreses de serveis funeraris instal·lades al municipi, a municipis propers i d’altres:

 • Compartir