Sou a: Inici / La teva ciutat / Serveis funeraris

Serveis funeraris

Restriccions a causa de la Covid-19

Estan prohibides les vetlles en tot tipus d’instal·lacions públiques o privades i les cerimònies religioses o civils de comiat es posposen fins a la finalització de l’estat d’alarma.

L’acompanyament de la persona difunta a la seva destinació final queda reduït a un màxim de tres familiars o propparents, a banda del membre de la confessió religiosa del finat, encarregat de dur a terme el ritus de comiat. Caldrà respectar la distància de seguretat d’un a dos metres entre els assistents.

La destinació final del difunt pot ser l’enterrament o la incineració. Les famílies poden optar per qualsevol d’aquestes dues opcions, independentment de quina sigui la causa de la mort.

Cementiri_portada

Els serveis mortuoris són les activitats que es duen a terme des de la mort d’una persona fins al moment en què rep sepultura o és incinerada. Aquestes activitats es poden subdividir en tres grans apartats:

Serveis de cementiri: es tracta d’un servei de prestació obligatòria per part dels municipis (article 26 de la Llei 7/1985). Actualment, el servei de cementiri de Rubí es presta mitjançant gestió directa de l’Ajuntament.

Serveis funeraris: comprèn totes aquelles activitats o serveis que es realitzen des que es produeix la defunció d’una persona fins al moment de la seva inhumació o cremació. Els serveis funeraris es presten en règim de lliure mercat.

Serveis d’incineració o cremació: són serveis municipals voluntaris que també poden ser prestats per la iniciativa privada. En l’actualitat, a la ciutat de Rubí no es presta aquest servei.

Les famílies sense mitjans econòmics suficients per a poder fer-se càrrec de les despeses tant del servei funerari com del servei de cementiri tenen la possibilitat de sol·licitar el servei de beneficència previst a l’art. 5 de l’Ordenança Fiscal de Prestació de Serveis en el Cementiri Municipal i a l’art. 60 de la vigent Ordenança Municipal de Cementiri i Policia Mortuòria. Per poder ser beneficiari d’aquest servei és necessari comptar amb el corresponent informe emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament, que s’haurà de lliurar a l’empresa funerària. 


ENLLAÇOS RELACIONATS 

  • Compartir
Guia orientativa davant una defunció