Sou a: Inici / La teva ciutat / Seguretat / Protecció Civil / Autorització per a activitats amb risc d'incendi forestal

Autorització per a activitats amb risc d'incendi forestal


Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:
• Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
• Llençar objectes encesos.
• Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
• Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
• La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.
La forma de demanar aquesta autorització és emplenant aquest formulari i adreçar-lo a l'Ajuntament de Rubí, el qual el trametrà a l'oficina comarcal el Vallès Occidental (Carrer de Sant Llorenç, 22-24, 08202 Sabadell, tel. 93 727 64 90). Aquest donarà, si escau l'autorització per a fer foc, establint el dia i l'hora que es farà i les mesures que s'hauran de prendre.
Juntament amb la sol·licitud s'haurà d'adjuntar fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant


Fora del període de risc esmentat cal presentar una comunicació de crema a l'Ajuntament de Rubí.

  • Compartir