Sou a: Inici / La teva ciutat / Seguretat / Protecció Civil / Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Rubí (AVPCR)

Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Rubí (AVPCR)

Mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració, el 4 de desembre de 2013, entre l’Ajuntament de Rubí i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Rubí (AVPCR) es determina que l’AVPCR és l’única entitat de voluntaris que queda vinculada a aquesta autoritat municipal.

L’AVPCR té com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins del municipi de Rubí.

La seva col·laboració amb el consistori serà en les següents activitats principalment:

 • Realització dels serveis preventius d’informació i de suport als grups operatius d’acord amb els Plans de Protecció Civil.
 • Actuació en les situacions d’emergència o d’alerta mitjançant suport logístic d’acord amb els Plans de Protecció Civil o amb els protocols d’actuació quan n’hi hagi i seguint les instruccions de l’Alcalde/essa.
 • Col·laboració amb el Servei de Protecció Civil municipal en l’estudi i realització de Plans de Protecció Civil i en la realització d’exercicis i simulacres.
 • Col·laboració en les tasques de prevenció, divulgació i informació a la població en matèria de Protecció Civil.

Per unir-se al grup de Voluntaris de Protecció Civil de Rubí és necessari emplenar la sol·licitud i presentar-la, juntament amb la documentació requerida, que consta a la mateixa sol·licitud, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC). 

Formació contínua

 • Curs bàsic de voluntari de protecció civil GENCAT – és obligatori i es realitza un cop feta la sol·licitud d’inscripció
 • Curs d’habilitació per impartir campanyes de sensibilització sobre protecció civil GENCAT
 • Curs sobre comportament humà davant de les emergències GENCAT
 • Curs de competències tècniques per caps d’unitats de voluntaris de protecció civil GENCAT
 • Curs de capacitació en evacuació i acollida de població afectada en cas d’emergència GENCAT
 • Curs d’identificació de columnes de fum i tancament d’accessos al medi natural GENCAT
 • Curs d’habilitats de comunicació per a operadors GENCAT
 • Tècniques de mediació
 • Primers auxilis
 • Riscos i primers auxilis a les escoles
 • Carnets de conducció de vehicles especials, tot terrenys,...
 • Formació contínua i variada en tots els aspectes relacionats amb el voluntariat de Protecció civil

Altres avantatges

 • Bonificacions en diversos equipaments municipals (Piscina Can Rosés i La Sala)
 • Compartir