Sou a: Inici / La teva ciutat / Mobilitat / Aparcament / Aparcament regulat

Aparcament regulat

Zona blava_parquímetreL'estacionament regulat a la via pública és una solució de mobilitat urbana amb la qual es pretén facilitar una millor circulació dels vehicles per la ciutat, així com compartir les places d'aparcament disponibles entre el major nombre de veïns i visitants. Es tracta d'un sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada en què totes les places d'aparcament afectades es regulen a través d'unes normes i, en el cas de la zona blava, també d’unes tarifes. 

L’aparcament regulat té l'efecte de dissuadir viatges que tenen com a destí l'àmbit de la zona regulada i reduir, així, les tensions sobre el trànsit. Com que la regulació es fa essencialment en horari diürn, aquest efecte dissuasori es produeix només de dia, ja que no és necessari ni a les nits ni en dies festius. 

El correcte ús d'aquest servei té com a conseqüència principal una millora en la qualitat del medi ambient de la ciutat i de la vida de les persones. A més, en zones comercials o administratives, facilita l'accés de la ciutadania que necessita comprar o realitzar diferents gestions durant un temps limitat.

Rubí disposa de places d’aparcament en zona blava i zona taronja, aparcaments reservats per a PMR (persones amb mobilitat reduïda) i altres aparcaments reservats per a Policia Local, Correus, etc... 

Símbol zona blavaZona blava: aquestes places són de pagament. L’horari de funcionament és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h i de 17:00 a 20:00 h i dissabtes de 9:00 a 14:00 h. El cost del servei és d'1,20 €/hora en fraccions de 0,05 € ─el mínim per poder-hi estacionar és de 0,20 euros─. L'anul·lació de denúncia té un cost de 5,20 €. A l'agost, aquest tipus d'estacionament no està regulat. 

Què permet la zona blava?

 • Dinamitzar el comerç del barri perquè s'augmenta l'oferta d'aparcament per fer compres o gestions ràpides.
 • Evita cotxes aparcats de llarga durada en zones cèntriques del municipi.
 • Més aparcament pels residents del barri que no tenen plaça, sobretot al migdia o al vespre, quan la zona blava és gratuïta.
 • Reduir el volum de trànsit ja que, amb més rotació d’aparcament, els vehicles no circulen pels carrers una i altra vegada buscant una plaça per aparcar.
 • Reduir els estacionaments indeguts davant de guals, sobre la vorera o en passos de vianants, gràcies al fet que és més fàcil trobar una plaça d'aparcament lliure.

El pagament de la zona blava de Rubí es pot fer mitjançant els parquímetres que hi ha ubicats a la via pública o a través d'un dispositiu mòbil. En aquest cas, cal descarregar-se l’app Telpark, mitjançant la qual les persones usuàries poden abonar l’import de l’estacionament sense necessitat d’acostar-se al parquímetre, anul·lar denúncies o trobar el seu cotxe mitjançant un sistema GPS, entre d’altres.

Símbol zona taronja Zona taronja: l’aparcament és gratuït però limitat en el temps (màxim 90 minuts). L’horari és de 9:00 a 13:30 h i de 16:30 a 20:30 h de dilluns a dissabte. A l'agost, aquest tipus d'estacionament no està regulat. 

Quan s'estaciona en una d'aquestes places, cal especificar l'hora d'arribada mitjançant la col·locació d'un rellotge d'indicatiu horari a l'interior del vehicle, en un lloc visible. En cas de no disposar-ne, es pot indicar l'hora d'arribada en un paper, també col·locant-lo en un lloc viosible dins del vehicle. Les places de zona taronja estan ubicades als aparcaments Rubí Forma i Escardívol. 

Amb aquesta tipologia d'estacionament es potencia la rotació d’aparcament, afavorint tant la ciutadania com el comerç. 

Símbol cadira rodes Aparcaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda: per demanar una reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda cal emplenar aquesta sol·licitud, indicant les dades personals de la persona sol·licitant i la proposta d'ubicació de la reserva. També cal aportar la següent documentació:

 • Fotocòpia de la targeta d'aparcament, que concedeix la Generalitat, per a persones amb discapacitat
 • Fotocòpia del certificat del Servei de Valoració i Orientació, del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya
 • Fotocòpia del DNI o permís de residència del titular de la targeta
 • Fotocòpia del permís de conduir (titular conductor)
 • Fotocòpia del permís de circulació i de la fitxa tècnica del vehicle
 • Si el titular no és conductor, haurà de presentar fotocòpia del DNI i permís de circulació de la persona que demani l'autorització per utilitzar la reserva
 • En el cas que la reserva fos pel lloc de treball: certificat de l'empresa on consti la durada del contracte, l'horari de prestació del servei i el fet de no disposar d'aparcaments pels treballadors

Les reserves d'estacionament per a persones amb disminució i/o mobilitat reduïda es concediran d'acord amb allò que s'estableix al Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

 • Compartir